Biblické prístupy 1

Biblické prístupy 1

Všetkých ľudí, ktorí pracujú s Písmom, iste zaujíma otázka o nejakých prístupoch k biblickým textom, ktoré by bolo možné chápať ako určitý model pre náležité objavenie a zúžitkovanie ich posolstva. Ako teda pristupovať k biblickým tex...
Viac...
Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

   Tretia cezročná nedeľa (tohto roku 22. januára 2023) sa už po štvrtý raz v celej Katolíckej cirkvi slávila ako Nedeľa Božieho slova. Takto to ustanovil Svätý otec František svojím Apoštolským listom Aperuit illis zo dňa 30. septembra 201...
Viac...
Laureáti Ceny Jozefa Búdu

Laureáti Ceny Jozefa Búdu

S udeľovaním Ceny Jozefa Búdu, pomenovanej po veľkej osobnosti slovenskej biblistiky, začala redakcia slovenského vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca v roku 2012. Cieľom CJB je prejaviť morálne uznanie a hlbokú vďaku za vedeck...
Viac...
Biblia inak – Zaži Bibliu

Biblia inak – Zaži Bibliu

Viac...
Liturgicko-pastoračná pomôcka k Nedeli Božieho slova

Liturgicko-pastoračná pomôcka k Nedeli Božieho slova

V rámci príprav na slávenie Nedele Božieho slova v tomto roku ponúkame Liturgicko-pastoračnú pomôcku, ktorá bola voľne spracovaná a inšpirovaná podľa brožúry z r. 2020, vydanej v San Paule: Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Eva...
Viac...
Kurz lektorov a žalmistov – rádio Mária

Kurz lektorov a žalmistov – rádio Mária

Linky na Kurz lektorov v Rádiu Mária, ktoré v spolupráci s rádiom nahrali naši lektori.   Ako správne čítať Sväté Písmo v kostole. Kurz lektorov a žalmistov – 1 Ako správne čítať Sväté Písmo v kostole. Kurz lektorov a žalmistov...
Viac...
List Rimanom – nový preklad

List Rimanom – nový preklad

Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, ktorý vychádza pod hlavičkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sv eta. Ukážku prekladu a bližšie informácie nájdete na List Ri...
Viac...
Seminár Ako kázať Pavla

Seminár Ako kázať Pavla

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva záujemcov v rámci Celoživotného štúdia Biblie 2023 a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov na seminár pod názvom: Ako kázať Pavla: List Rimanom , ktorý bude spo...
Viac...
Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Dávame do vašej pozornosti výstavu, diskusiu a sériu prednášok o Biblii vo Vranove nad Topľou, ktorú organizuje Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, Slavistic...
Viac...
Kurz lektorov v Bratislave

Kurz lektorov v Bratislave

Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiadali v Aule RKCMBF Kurz lektorov. Program začal sv. omšou v katedrále sv. Martina, ktorú celebroval bratislavský a...
Viac...