Aperuit illis

Aperuit illis

Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis  ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova 1. „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého P...
Viac...
Akcie a zľavy na tituly KBD

Akcie a zľavy na tituly KBD

Viac...
Príhovor riaditeľa KBD

Príhovor riaditeľa KBD

Milí priatelia, priaznivci biblického apoštolátu, aktivity Katolíckeho biblického diela stále závisia od pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo v lete zorganizovať letnú biblickú školu a v septembri biblický víkend. V októbri zasada...
Viac...
Návod na šťastný život podľa žalmov

Návod na šťastný život podľa žalmov

V dňoch 24.- 26.9.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku biblický víkend pod názvom Návod na šťastný život podľa žalmov v priestoroch Domu Xaver, v Badíne. Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamer...
Viac...
Stretnutie biblistov a členov KBD

Stretnutie biblistov a členov KBD

Pre sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli jesenné stretnutie biblistov a členov KBD zrušili a presunuli na jar. Presný termín určíme v závislosti od aktuálnych opatrení a situácie, ktorá bude na jar. Prajem pokojný a...
Viac...
Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach prekladateľov Biblie, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Program, zoznam prednášajúcich a témy, kto...
Viac...
Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma....
Viac...
Letná biblická škola 2021

Letná biblická škola 2021

V dňoch 18.8. – 22.8.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium. Bib...
Viac...
Kurz lektorov – Poprad

Kurz lektorov – Poprad

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v Poprade 21. 8. 2021, v čase od 8,00h – 18,00h, v priestoroch PASTORAČNÉHO CENTRA farnosti Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 15. Program: Odborná a technická stránka prednesu ...
Viac...
Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Viac...