Príhovor Mons. Antona Tyrola na júl

Príhovor Mons. Antona Tyrola na júl

Milí priatelia, členovia a priaznivci KBD a všetci bratia a sestry! Mesiac jún tohto roka bol krásny a duchovne bohatý. Vo všetkých našich farnostiach prebehli slávnosti prvého svätého prijímania detí, v kňazských seminároch ukončili svoje štúdiá a formáciu naši novokňazi,...
read more
Príhovor Mons. Antona Tyrola na jún

Príhovor Mons. Antona Tyrola na jún

Milí naši členovia a priaznivci biblického diela! V prvý júnový deň vás všetkých srdečne pozdravujeme v Pánovi e želáme všetko dobré. Po mariánskom mesiaci máji hľadíme v ústrety júnovým udalostiam, medzi ktoré na prvé miesto patria k...
read more
Správy a zaujímavosti s biblického sveta – máj 2023

Správy a zaujímavosti s biblického sveta – máj 2023

Tesne pred Veľkou nocou sme na sekretariát KBD dostali veľkonočný pozdrav od diecézneho biskupa z Banskej Bystrice Mons. Mariána Chovanca. Pripísal nám aj ďakovnú vetu za Biblické impulzy:  „…ďakujem Vám za materiál. Je hodnotný. Nech ...
read more
Príhovor Mons. Antona Tyrola na máj

Príhovor Mons. Antona Tyrola na máj

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu! Veľkonočný mesiac apríl sa pominul a my sme mali v ňom možnosť duchovne sa obohatiť a posilniť v našom poslaní. Veľkonočné tajomstvá mali v sebe a stále majú množstvo krásnych stimulov, ...
read more
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Za ostatný mesiac sme do sídla Katolíckeho biblického diela v Ružomberku nedostali od vás žiadnu otázku, preto si pomôžeme otázkou, ktorú možno u čitateľov Písma hlavne v tomto veľkonočnom čase predpokladať. Otázka môže mať napríklad t...
read more
Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Autorom publikácie Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách. ktorú vám chceme predstaviť tento mesiac je slovenský kňaz a biblista, autor viacerých titulov pojednávajúcich o novozákonných témach, člen viacerých domácich a zahr...
read more
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Do nášho centra KBD v Ružomberku sme dostali zaujímavý elaborát istého autora, člena KBD. Obsahom elaborátu je ambícia vysvetliť proroctvo, ktoré sa nachádza v Knihe proroka Daniela o 70-tich týždňoch. Autor tohto dokumentu limitoval proroct...
read more
Biblické prístupy 3

Biblické prístupy 3

V minulých číslach Biblických impulzov sme mali možnosť porozumieť základným východiskám pri našich snahách o dobré porozumenie biblickým textom. Išlo o chápanie inšpirovaného charakteru Písma a kontextu biblických úryvkov. Pre lepši...
read more
Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Mesiac marec 2023 je pre Katolícke biblické dielo na Slovensku mimoriadne dôležitý a radostný. Naplnilo sa totiž 30 rokov odvtedy, ako rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska bola založená spomínaná inštitúcia zameraná na šírenie a napomá...
read more
Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu! Prijmite od nás srdečný pozdrav v Pánovi! Na začiatku marca 2023 sme si v úvodnom pozdrave pripomenuli myšlienku z Jánovho evanjelia, konkrétne to boli Ježišove slová Poďte a uvidíte. Pá...
read more