Biblické prístupy 2

Biblické prístupy 2

Vo februárovom čísle Biblických impulzov bol našim čitateľom vysvetlený prvý a najdôležitejší predpoklad duchovne užitočného a posväcujúceho čítania Svätého písma. Je to viera v inšpirovaný charakter Písma. S tým je spojená požiada...
Viac...
Jeruzalemská biblia – nové vydanie

Jeruzalemská biblia – nové vydanie

Jeruzalemská Biblia je spoločný názov prekladu Svätého písma, ktorý sa stal mimoriadne obľúbeným a rozšíreným po celom katolíckom svete. Tento preklad s mimoriadne šťastným názvom je vyhľadávaným prameňom pre konzultácie biblických ved...
Viac...
Cesta dejinami Izraela

Cesta dejinami Izraela

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú záujemcov na prednášku doc. Petra Juhása Cesta dejinami Izraela: Predstavenie vybraných izraelských archeologických parkov. Prednáška je obzvlášť ...
Viac...
Spoločné kráčanie pôstom

Spoločné kráčanie pôstom

Na východnom Slovensku je už zaužívaná tradícia pôstnych kázní. Je to tradícia tematických kázní počas pôstnych nedieľ, a to popoludní vhodne spojených s pobožnosťou krížovej cesty. Za všetky chceme spomenúť len jednu sériu kázní so...
Viac...
Kurz lektorov – Prešov

Kurz lektorov – Prešov

Pozývame záujemcov na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.2. 2023 v Prešove. Program začína registráciou o 8,00h a pokračuje prvým blokom prednášok. Po obednej prestávke, kde ste na obed srdečne pozvaní, pokračujeme druhým blokom pr...
Viac...
No Image

Recenzia – Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona

   Pri odovzdávaní Ceny Jozefa Búdu 22. januára 2023 Mons. A. Tyrolovi bola spomínaná jeho nová publikácia s názvom Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona. Chceme ju našim členom stručne predstaviť. Kniha bola publikovaná v roku 2021 vo...
Viac...
Biblické prístupy 1

Biblické prístupy 1

Všetkých ľudí, ktorí pracujú s Písmom, iste zaujíma otázka o nejakých prístupoch k biblickým textom, ktoré by bolo možné chápať ako určitý model pre náležité objavenie a zúžitkovanie ich posolstva. Ako teda pristupovať k biblickým tex...
Viac...
Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

   Tretia cezročná nedeľa (tohto roku 22. januára 2023) sa už po štvrtý raz v celej Katolíckej cirkvi slávila ako Nedeľa Božieho slova. Takto to ustanovil Svätý otec František svojím Apoštolským listom Aperuit illis zo dňa 30. septembra 201...
Viac...
Laureáti Ceny Jozefa Búdu

Laureáti Ceny Jozefa Búdu

S udeľovaním Ceny Jozefa Búdu, pomenovanej po veľkej osobnosti slovenskej biblistiky, začala redakcia slovenského vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca v roku 2012. Cieľom CJB je prejaviť morálne uznanie a hlbokú vďaku za vedeck...
Viac...
Biblia inak – Zaži Bibliu

Biblia inak – Zaži Bibliu

Viac...