História KBD

     Katolícke biblické dielo (KBD) bolo zriadené 22. marca 1993 Konferenciou biskupov Slovenska dekrétom Mons. Františka Tondru (vtedajší predseda KBS), ako svoju vlastnú inštitúciu s cieľom realizácie biblického apoštolátu a biblickej pastorácie. Na založení KBD má veľkú zásluhu Mons. Ján Maga, jeho prvý riaditeľ. KBD, poverené Konferenciou biskupov Slovenska (KBS), zastupuje KBS ako riadneho člena Katolíckej biblickej federácie (KBF), ktorá je organizáciou s celosvetovým pôsobením so sídlom v Sankt Ottilien. KBD spolu s ďalšími katolíckymi biblickými organizáciami tvorí v štruktúre KBF subregión strednej Európy.

     17. januára 2002 bolo zaevidované na Ministerstve kultúry ako samostatný právny subjekt s právnou subjektivitou odvodenou od Rímskokatolíckej cirkvi.

     Sídlom Katolíckeho biblického diela na Slovensku bolo v prvých rokoch mesto Svit a v r. 2012 sa Katolícke biblické dielo presťahovalo do Ružomberka, kde sídli po dnes.

Vedenie Katolíckeho biblického diela:

  • Mons. Ján Maga – prvý riaditeľ KBD, ktorý ho viedol od jeho založenia v r. 1993 až do svojej smrti 2.1.1996
  • prof. ThLic. Jozef Leščinský, PhD. –  v rokoch 1996 – 1999
  • prof. ThLic. Anton Tyrol, PhD.- v rokoch 1999 – 2011
  • ThLic. Peter Nákačka – v rokoch 2011 – 2013
  • ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. – v rokoch 2013 – 31.9.2018.
  • ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. – od 3.10.2019 – súčasne