Mapy

V spolupráci s Bibelwerk Linz sme pripravili nové biblické mapy pre prácu v školách, vo farských skupinách ako aj na teologických fakultách. Na prvej mape „Izrael – Palestína v biblických časoch“ sú zaznačené dôležité miesta zo Starého aj z Nového zákona. Druhá mapa „Stredomorie v biblických časoch“ zachytáva dôležité obchodné cesty v čase účinkovania apoštola Pavla, miesta spojené s jeho misijnými cestami, vyrozprávané v Skutkoch apoštolov, ako aj cirkevné spoločenstvá spomínané v knihe Zjavenia.
Mapy sú tlačené na LKW plachtách (autoplachty), čo dovoľuje mapy rozprestrieť na zem a pracovať s nimi rôznymi formami. Mapy je tiež možné zavesiť.

1.MAPA: Izrael – Palestína – Jordánsko v biblických časoch (VYPREDANÉ)
1.1.   0,70 x 1,30 m  – 16 EUR
1.2.   1,10 x 2,00 m  –  27 EUR
1.3.   1,65 x 3,00 m  –  50 EUR

2.MAPA: Stredomorie v biblických časoch
2.1.  1,30 x 0,90 m   – 19 EUR
2.2.  2,00 x 1,30 m   – 34 EUR