Staňte sa členmi Katolíckeho biblického diela

     Členovia Rady KBD sa na svojom zasadnutí dňa 16. mája 2020 v Ružomberku dohodli, že KBD začne vytvárať spoločenstvo členov v Katolíckom biblickom diele. Prijímanie členov je v súlade so štatútom KBD, čl. 4, bod 9, kde sa hovorí, že „členmi KBD sa môžu stať najmä vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci v oblasti biblických vied a záujemcovia o biblický apoštolát.

     Vedenie biblického diela týmto pozýva všetkých záujemcov, ktorí sa chcú stať členmi KBD, že tak môžu urobiť prostredníctvom formulára na konci tohto článku, alebo písomne, mailom alebo aj telefonicky na nasledovných kontaktoch:

Katolícke biblické dielo
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

kbd(zavinac)kbd.sk
tel: 0915 909 914

Čo sa očakáva od členov KBD:
– vlastná formácia duchovného života pomocou Svätého písma,
– spolupráca s KBD spôsobom, aký je im možný,
– záujem o biblický apoštolát a biblickú pastoráciu,
– predkladanie návrhov na zlepšenie činnosti KBD.

Čo môžu členovia očakávať od KBD:
– pravidelné informácie o novinkách v biblickom apoštoláte,
– rozličné impulzy, návody na biblický apoštolát,
– pozvanie na pravidelné ročné stretnutia členov spojené s výmenou skúseností.

Cieľom budovania spoločenstva členov KBD je vytvoriť priestor na výmenu skúseností a účinnejšiu spoluprácu na projektoch biblického apoštolátu na Slovensku.

Záujemcovia môžu o členstvo požiadať ihneď.
Veríme, že spoločne sa nám podarí urobiť niečo dobré pre šírenie Božieho slova v našom prostredí.

Ružomberok, 22. mája 2020

Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., – predseda Rady KBD
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. – riaditeľ KBD

Na prihlášku prosíme uviesť:

Meno a priezvisko uchádzača
Bydlisko
Mailová adresa
Číslo telefónu

 

 

facebook