Reč na vrchu (Massimo Grilli)

Reč na vrchu (Massimo Grilli)

Cena: 12 € (13 €)

Sme veľmi radi, že Vám môžeme ponúknuť nový titul z nášho vydavateľstva, ktorý dopĺňa sériu biblicko-teologických komentárov k synoptickým evanjeliám a ku knihe Skutky apoštolov od talianskeho biblistu Massima Grilliho.

„Kto nečítal Reč na vrchu – tvrdil spisovateľ François Mauriac – nie je schopný pochopiť, čo je kresťanstvo“. Tento názor vynikajúco navracia sto deviatim biblickým veršom tú dôležitosť, akú mali v dejinách kresťanstva, ale aj v dejinách západnej kultúry. „Reč na vrchu“ očarila a uchvátila mnoho generácií čitateľov a žiaden úryvok Písma nebol natoľko čítaný a komentovaný. Krásny a fascinujúci text, ktorý však zostáva ťažko interpretovateľný, ako to dokazujú rôzne a protichodné lektúry navrhované v priebehu stáročí.

MASSIMO GRILLI je profesorom biblickej exegézy na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V poslednom období vo vydavateľstve EDB editoval knihu Il diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cristiana (spolu s Josephom Maleparampilom, 2013) a publikoval Scritture, Alleanza e Popolo di Dio (2014), Leggere la Bibbia nella Chiesa (spolu s Enzom Bianchim a Lucom Mazzinghim, 2016), Matteo, Marco, Luca e Atti degli apostoli (2015), Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (2016).

facebook