Komentáre k textom na 12. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 12. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Jób 38,1.8-11 Ťažko skúšaný Jób prestával dôverovať v Božiu starostlivosť a moc a naliehavo si žiadal vidieť Boha. Na jeho sťažnosti prichádza ako odpoveď Božie zjavenie v búrke sprevádzané slovom. Všemohúci a slobodný Boh stvoriteľ pripomína Jóbovi, že je iba človek s...
read more
Komentáre k textom na 11. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 11. nedeľu cez rok „B“

Komentár k prvému čítaniu (Ez 17,22-24) Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúz...
read more
Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

read more
Komentáre k textom na 10. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 10. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Gn 3,9-15 Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2,4–3,24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad had...
read more
Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Prvé čítanie: Ex 24,3-8 Prvé čítanie je naráciou o uzatvorení sinajskej zmluvy (hebr. berít). Deje sa po tom, ako sa ľud pod vrchom Sinaj rituálne tri dni pripravoval na zmluvu (Ex 19) a ako Boh v teofánii tretieho dňa celému ľudu predniesol ...
read more
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
read more
Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre e...
read more
Komentáre k čítaniam na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

Komentáre k čítaniam na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

čítanie: Sk 1,15-17.20a.20d-26 Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne zhromažďujú „do hornej siene“, teda miesta tradične identifikovaného s miestom Poslednej večere (Lk 22,12)...
read more
Komentáre k – Nanebovstúpenie Pána „B“

Komentáre k – Nanebovstúpenie Pána „B“

čítanie: Sk 1,1-11 Čítanie zo Skutkov apoštolov je vzaté z úvodu tohto novozákonného spisu, v ktorom možno vnímať úzke prepojenie s Lukášovým evanjeliom; adresátom je ten istý Teofil. Táto osoba nie je známa z iných zdrojov; môže to by...
read more
Biblický víkend: Kráčanie s Markom 21.-23.6. 2024 Badín

Biblický víkend: Kráčanie s Markom 21.-23.6. 2024 Badín

Téma: Kráčanie s Markom (kontinuálne čítanie Markovho evanjelia) Workshopy a práca s Biblickým textom. Prednášajúci: Matúš Imrich –  Biblista a kňaz v UPC Košice Miesto: Dom Xaver, Badín pri BB Termín: 21-23.6. 2024 Počet účastní...
read more
1 2 3 29