Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach prekladateľov Biblie, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Program, zoznam prednášajúcich a témy, kto...
Viac...
Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: kniha Múdrosti 2,12a.17 – 20 Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných základoch ako bezbožníci. Nečudo, že je pre nich jeho život veľk...
Viac...
Sedembolestná Panna Mária

Sedembolestná Panna Mária

Sk 1,12–14 Jediné miesto v Skutkoch apoštolov, kde sa spomína Ježišova matka, je hneď na začiatku prvej kapitoly. Práve túto stať z večeradla nám podáva úvodné čítanie na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Mohli by sme uvažovať nad M...
Viac...
Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma....
Viac...
Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy…) Termín: 19. – 21. 11. 2021 Miesto: Pútnické miesto Skalka Cena: 75e zahŕňa ubytovan...
Viac...
Komentár k textom 24. nedele

Komentár k textom 24. nedele

Prvé čítanie: Izaiáš 50, 5 – 9a Dnešné prvé čítanie je súčasťou Tretej piesne Pánovho služobníka z proroka Izaiáša. V pôvodnom význame tajomnou postavou tohto služobníka mal byť niekto z prorokov alebo dokonca izraelský národ. Vyz...
Viac...
Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Izaiáš 35, 4 – 7a Protiváhou Božieho súdu nad nepriateľskými národmi voči Božiemu ľudu v predchádzajúcej kapitole Izaiáša nasleduje oslava vyvoleného národa. Božia spása sa v ňom opisuje ako dokonalé uzdravenie z tele...
Viac...
Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

čítanie: Dt 4,1-2.6-8 Kniha Deuteronómium je posledná, piata kniha z radu Mojžišových kníh. Obsahuje viaceré rozlúčkové reči Mojžiša, v ktorých on hodnotí a ešte raz prechádza celú cestu putovania národa po púšti z egyptského otroct...
Viac...
Letná biblická škola 2021

Letná biblická škola 2021

V dňoch 18.8. – 22.8.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium. Bib...
Viac...
Kurz lektorov – Poprad

Kurz lektorov – Poprad

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v Poprade 21. 8. 2021, v čase od 8,00h – 18,00h, v priestoroch PASTORAČNÉHO CENTRA farnosti Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 15. Program: Odborná a technická stránka prednesu ...
Viac...
1 2 3 20