Logo nedele Božieho slova

Logo nedele Božieho slova

Farebné logo predstavuje cestu učeníkov do dediny Emmaus, keď sa k nim v určitej chvíli priblížil vzkriesený Ježiš. Ikona pochádza od sestry Marie-Paul Farran, egyptskej rehoľníčky, členky Kongregácie Notre-Dame du Calvaire, ktorá žila a pra...
Viac...
Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú po...
Viac...
Aperuit illis

Aperuit illis

Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis  ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova 1. „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého P...
Viac...
Nóta o nedeli Božieho slova

Nóta o nedeli Božieho slova

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Prot. N. 602/20 Nóta o nedeli Božieho slova Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i ...
Viac...
Intronizácia Božieho slova vo svätej omši

Intronizácia Božieho slova vo svätej omši

Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium (porov. VSRM 29). Preto sa treba starať, aby lek...
Viac...
Komentár k sv. Zjavenia Pána

Komentár k sv. Zjavenia Pána

Prvé čítanie: Iz 60,1-6 Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláv...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam – Druhá nedeľa po Narodení Pána

Komentáre k biblickým čítaniam – Druhá nedeľa po Narodení Pána

čítanie: Sir 24,1b-2.12-16 Múdroslovná alebo tzv. sapienciálna literatúra Starého zákona (ide o skupinu „poučných spisov“) ponúka niekoľko textov, ktoré sú „hymnami“ na múdrosť. Múdrosť v nich dostáva kontúry postavy (personifiká...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

čítanie: Nm 6,22-27 Prvé čítanie z Knihy Numeri prináša kňazské požehnanie, ktoré v rámci spisu uzatvára časť týkajúcu sa obradnej čistoty tábora Izraelitov (kap. 5–6). Cieľom pokynov v tejto časti knihy bolo uchovanie harmónie a pok...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam – Sviatok Sv. Rodiny „C“

Komentáre k biblickým čítaniam – Sviatok Sv. Rodiny „C“

čítanie: Sir 3,3-7.14-16 Knihu Sirachovcovu – v kresťanskej tradícii označovanú aj „Ekleziastikus“, čiže „cirkevný spis“ – preložil z hebrejčiny do gréčtiny v prvej polovici druhého storočia pred Kristom vnuk Ben Siracha pre Židov ...
Viac...
Narodenie Pána – omša „vo dne“

Narodenie Pána – omša „vo dne“

čítanie: Iz 52,7-10 Úryvok z Izaiáša nás vovádza do situácie v 6. stor. pred Kristom, keď bol Izrael v babylonskom exile. Slová útechy, ktoré v ňom zaznievajú, sú typické pre druhú časť knihy (kap. 40-55) a vytvárajú kontrast s varovania...
Viac...
1 2 3 22