Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odv...
Viac...
Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli a Veľkonočnému pondelku

Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli a Veľkonočnému pondelku

Veľkonočná nedeľa čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skut...
Viac...
Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Autorom publikácie Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách. ktorú vám chceme predstaviť tento mesiac je slovenský kňaz a biblista, autor viacerých titulov pojednávajúcich o novozákonných témach, člen viacerých domácich a zahr...
Viac...
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Do nášho centra KBD v Ružomberku sme dostali zaujímavý elaborát istého autora, člena KBD. Obsahom elaborátu je ambícia vysvetliť proroctvo, ktoré sa nachádza v Knihe proroka Daniela o 70-tich týždňoch. Autor tohto dokumentu limitoval proroct...
Viac...
Biblické prístupy 3

Biblické prístupy 3

V minulých číslach Biblických impulzov sme mali možnosť porozumieť základným východiskám pri našich snahách o dobré porozumenie biblickým textom. Išlo o chápanie inšpirovaného charakteru Písma a kontextu biblických úryvkov. Pre lepši...
Viac...
Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Mesiac marec 2023 je pre Katolícke biblické dielo na Slovensku mimoriadne dôležitý a radostný. Naplnilo sa totiž 30 rokov odvtedy, ako rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska bola založená spomínaná inštitúcia zameraná na šírenie a napomá...
Viac...
Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu! Prijmite od nás srdečný pozdrav v Pánovi! Na začiatku marca 2023 sme si v úvodnom pozdrave pripomenuli myšlienku z Jánovho evanjelia, konkrétne to boli Ježišove slová Poďte a uvidíte. Pá...
Viac...
Komentár k čítaniam 4. pôstnej nedele „A“

Komentár k čítaniam 4. pôstnej nedele „A“

Komentár k prvému čítaniu 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a Rozprávanie o Dávidovom pomazaní je zaradené do liturgie kvôli tomu, že je predobrazom krstného pomazania na kňaza, proroka a kráľa. Pôsobení Pánovho ducha v živote Dávida (v. 13) je predobraz...
Viac...
Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Po úspechu výstavy biblických artefaktov a cyklu prednášok vo Vranove nad Topľou sa podobné podujatie pripravuje aj v Ružomberku. Viac o akcii vo Vranove sa dozviete tu. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Rímskokatolícka f...
Viac...
No Image

Biblický slávnostný ruženec

Biblický slávnostný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal. 1. Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. 2. Aj vy ste...
Viac...
1 2 3 29