Kurz lektorov

Kurz lektorov

Viac...
List Rimanom – nový preklad

List Rimanom – nový preklad

Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, ktorý vychádza pod hlavičkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sv eta. Ukážku prekladu a bližšie informácie nájdete na List Ri...
Viac...
Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 49,3.5-6 Úryvok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi (Iz 49,1-6) vytvára prepojenie s predošlou nedeľou, kde v prvom čítaní zazneli verše prvej piesne (Iz 42,1-4.6-7). V komentári pred týždňom bola spomenutá možná ko...
Viac...
Seminár Ako kázať Pavla

Seminár Ako kázať Pavla

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva záujemcov v rámci Celoživotného štúdia Biblie 2023 a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov na seminár pod názvom: Ako kázať Pavla: List Rimanom , ktorý bude spo...
Viac...
Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

1. čítanie: Iz 42,1-4.6-7 V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech vyvoleného ľudu, a jeho pôsobenie dokonca p...
Viac...
Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Mt 2, 1 – 12 Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutoč...
Viac...
Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Lk 2, 16 – 21 Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako predstaviť pastiersku pokoru. Ich prítomnosťou p...
Viac...
Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Mt 2, 13 – 15; 19 – 23. Niektoré historické fakty z úvodu Matúšovho evanjelia sú evidentne hodnoverné: charakter Herodesa Veľkého, záujem židov o astrológiu, opis Egypta ako útočiska pre židov. No presná historickosť úteku svätej rodin...
Viac...
Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Jn 1, 1 – 18 Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli aj to, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu?! Z jeho Prológu...
Viac...
Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

1. čítanie: Iz 7,10-14 Kráľ Achaz sa v kritickej situácii obliehania Jeruzalema (Sýro-efraimská vojna proti Jeruzalemu 735-733 pred Kr.) ukazuje, že nedôveruje prorokovým uisteniam o bezpečnosti mesta. Falošne pritom predstiera nábožnosť. Iza...
Viac...