7. veľkonočná nedeľa „C“

7. veľkonočná nedeľa „C“

Na siedmu veľkonočnú nedeľu sa na sv. omšiach číta evanjelium Jn 17,20-26. Je vyvrcholením rozlúčkovej reči v Jn 13-17, v ktorej Ježiš zhromaždeným učeníkom pri večeri symbolicky umýva nohy a ako závet odkazuje to najpodstatnejšie: nové p...
Viac...
Kurz lektorov – Zuberec

Kurz lektorov – Zuberec

Pozývame na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční vo farských priestoroch v Zuberci 4.6. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h. Program: Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková Dejiny vzniku a štruktúra lek...
Viac...
Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11

Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11

Téma: Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11 Blok textov v úvode Knihy Genezis je notoricky známy. Nie je učebnicou fyziky ani dejepisu. Jeho čítanie v širšom biblickom kontexte s využitím účinných exegetických aj praktických me...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Viac...
prednáška – Boh pomsty a násilia?

prednáška – Boh pomsty a násilia?

Dávame do pozornosti zaujímavú online prednášku Anneliese Hecht-ovej, ktorá pôsobí v nemeckom Biblickom diele v Stuttgarte, je autorkou viacerých materiálov k práci s textami Svätého Písma. Prednáška sa uskutoční online 7.6.2022 v čase od 19...
Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Viac...
Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy…) Termín: 7.- 9. 10. 2022 Miesto: Pútnické miesto Skalka Prednášajúce: sr. Monika Golianov...
Viac...
Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

čítanie Sk 13, 14. 43-52 Lukáš opisuje v úryvku dôležitú udalosť z prvej misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej spolu s Barnabášom ohlasujú evanjelium najprv židovským spoločenstvám v mestách, ktoré navštívia. V pizídskej Antiochii...
Viac...
Kurz lektorov – Fričovce

Kurz lektorov – Fričovce

Viac...
Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Evanjelium: Jn 20,19-31 Evanjelium druhej Veľkonočnej nedele opisuje Ježišov príchod k učeníkom po vzkriesení. Títo sú zhromaždení za zatvorenými dverami v dome v Jeruzaleme. Hoci sa tento text často používa ako dôkaz Ježišovej zázračne...
Viac...