Biblický víkend 21.-23.6. 2024 Badín

Biblický víkend 21.-23.6. 2024 Badín

Téma: Kráčanie s Markom (kontinuálne čítanie Markovho evanjelia) Workshopy a práca s Biblickým textom. Prednášajúci: Matúš Imrich –  Biblista a kňaz v UPC Košice Miesto: Dom Xaver, Badín pri BB Termín: 21-23.6. 2024 Počet účastníkov: max. 25 Poplatok:  od 108 € do 138 € (v...
read more
Komentár k čítaniam k 6. veľkonočnej nedeli „B“

Komentár k čítaniam k 6. veľkonočnej nedeli „B“

čítanie: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v prosperujúcom palestínskom prístavnom meste Cézarea. Pár dní dozadu mal tento „nábožný a bohabojný človek“ ...
read more
Komentáre k čítaniam k 5. veľkonočnej nedeli „B“

Komentáre k čítaniam k 5. veľkonočnej nedeli „B“

čítanie: Sk 9,26-31 Text zo Skutkov apoštolov popisuje situáciu prvej komunity v Jeruzaleme po príchode „obráteného“ Šavla [text Skutkov používa toto meno pre apoštola Pavla po kap. 13; Šavol bolo veľmi pravdepodobne jeho židovské meno, kým...
read more
Komentár k čítaniam k 4. veľkonočnej nedeli „B“

Komentár k čítaniam k 4. veľkonočnej nedeli „B“

čítanie: Sk 4,8-12 Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred zhromaždeným davom v chráme po uzdravení chromého človeka. Me...
read more
Komentár k čítaniam 3. veľkonočnej nedeli „B“

Komentár k čítaniam 3. veľkonočnej nedeli „B“

read more
Komentár k čítaniam na Palmovú (Kvetnú) nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na Palmovú (Kvetnú) nedeľu v roku B

Evanjelium na sprievod  Mk 11, 1-10 Evanjelium o slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzalema by sa z pohľadu detí dalo nazvať aj evanjeliom o odviazaní osliatka. Ten, kto nariaďuje toto odviazanie a nazýva sa Pánom je sám Ježiš, ktorý si naň...
read more
Komentár k čítaniam na slávnosť sv. Jozefa

Komentár k čítaniam na slávnosť sv. Jozefa

Čítanie 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 Kráľ Dávid chce postaviť Pánovi dom, kde by spočinula archa jeho zmluvy. Pán mu cez proroka Nátana odmieta jeho veľkodušnú ponuku a nedovolí mu stavať chrám. Prekvapí ho však nečakaným prisľúbením potom...
read more
Komentár k čítaniam na 5. pôstnu nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na 5. pôstnu nedeľu v roku B

Čítanie Jer 31, 31-34 Prisľúbenie uzatvorenia novej zmluvy v Knihe proroka Jeremiáša je súčasťou potešujúcich výrokov uprostred frustrujúcej skúsenosti babylonského zotročenia. Boh ústami proroka sľubuje opätovné zjednotenie rozdeleného a...
read more
Komentár k čítaniam na 4. pôstnu nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na 4. pôstnu nedeľu v roku B

1.čítanie 2 Krn 36, 14-16. 19-23 Úryvok z Druhej knihy kroník zachytáva tri situácie, v ktorých sa vyvolený národ ocitol na konci obdobia kráľov. Prvou je odpad od viery za vlády kráľa Sedekiáša, kedy sa všetky spoločenské i náboženské...
read more
Komentár k liturgickým čítaniam na 3.pôstnu nedeľu

Komentár k liturgickým čítaniam na 3.pôstnu nedeľu

1. čítanie Ex 20, 1-17 Desať Božích slov alebo prikázaní ako ich poznáme z katechizmu, sú nielen aplikáciou najväčšieho prikázania lásky k Bohu a blížnemu či zhrnutím celého tzv. Mojžišovho zákona, ale aj pokračovaním Mojžišovej sk...
read more