Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymen...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Viac...
Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

čítanie Sk 13, 14. 43-52 Lukáš opisuje v úryvku dôležitú udalosť z prvej misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej spolu s Barnabášom ohlasujú evanjelium najprv židovským spoločenstvám v mestách, ktoré navštívia. V pizídskej Antiochii...
Viac...
Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Evanjelium: Jn 20,19-31 Evanjelium druhej Veľkonočnej nedele opisuje Ježišov príchod k učeníkom po vzkriesení. Títo sú zhromaždení za zatvorenými dverami v dome v Jeruzaleme. Hoci sa tento text často používa ako dôkaz Ježišovej zázračne...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odv...
Viac...
Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov apoštolských. Pe...
Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam na Palmovú nedeľu v roku C

Komentár k liturgickým čítaniam na Palmovú nedeľu v roku C

Prvé čítanie: Izaiáš 50, 4-7 Izaiášov pozorný učeník Božieho slova, prorok a učiteľ, učí ľudí pravej múdrosti. Práve on sa stáva predobrazom vľúdneho Krista, ktorý sa ani v najmenšom nevzpieral Otcovej vôli a neutekal pred zlobou ľ...
Viac...
Komentáre k 5. nedeli v pôstnom období

Komentáre k 5. nedeli v pôstnom období

Prvé čítanie: Izaiáš 43, 16-21 Izaiáš v tomto čítaní prináša útechu židovskému národu, ktorý vo vyhnanstve stratil nádej. Pripomína ľudu, aby nespomínali s nostalgiou na to, ako ich predkov Pán vyviedol z Egypta mocnou rukou. Radšej s...
Viac...
1 2 3 15