Komentáre k textom na 16. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 16. nedeľu cez rok „B“

čítanie: Jer 23,1-6 Biblické texty tejto nedele nám ponúkajú – možno povedať – pastiersku tému. Prvé čítanie hovorí o tejto téme najvýraznejšie. Taktiež evanjelium obsahuje jedno prirovnanie v tomto zmysle. Spoločnou charakteristikou oboch textov je to, že je to téma mesiášska. Pastierstvo...
read more
Komentáre k textom na 15. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 15. nedeľu cez rok „B“

1. čítanie: Amos 7,12-15 Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos mal doma kúsok poľa, ktoré by ho uživilo, ale vie, že ...
read more
Komentáre k textom na 14. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 14. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Ez 2, 2-5 Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania k prorockej službe. Aj keď Ezechiel patril do kňazskej triedy, Boží hlas ho nazýva celkom obyčajne ľud...
read more
Komentáre k textom na 13. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 13. nedeľu cez rok „B“

1. čítanie: Múd 1,13-15; 2,23-25 Prvé čítanie predstavuje Boha ako milovníka života. Prirodzeného i večného života, ktorý nikdy nekončí. Ten však závisí od toho, či človek spravodlivosť aj uskutočňuje a či svoj život chápe ako Boží...
read more
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatk...
read more
Komentáre k textom na 12. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 12. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Jób 38,1.8-11 Ťažko skúšaný Jób prestával dôverovať v Božiu starostlivosť a moc a naliehavo si žiadal vidieť Boha. Na jeho sťažnosti prichádza ako odpoveď Božie zjavenie v búrke sprevádzané slovom. Všemohúci a slobo...
read more
Komentáre k textom na 11. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 11. nedeľu cez rok „B“

Komentár k prvému čítaniu (Ez 17,22-24) Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúz...
read more
Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

read more
Komentáre k textom na 10. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 10. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Gn 3,9-15 Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2,4–3,24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad had...
read more
Komentáre k textom na 9. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 9. nedeľu cez rok „B“

1. čítanie: Dt 5,12-15 Posolstvom tejto lekcie je príkaz svätiť siedmy deň. Tento príkaz je súčasťou Desatora Božích prikázaní a v izraelskom náboženskom systéme znamenal podstatnú charakteristiku ich náboženstva vôbec. Nech nás neprekv...
read more
1 2 3 16