Komentáre k textom na 2. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 2. nedeľu cez rok „B“

čítanie: 1Sam 3,3b-10.19 Potom, čo sme prežili vianočné obdobie a začali toto cezročné obdobie, môžeme druhú nedeľu cez rok ešte stále považovať za úvodnú nedeľu. V evanjeliu sa nám predstavuje Pán Ježiš vo svojej počiatočnej fáze ...
Viac...
Komentár k sv. Zjavenia Pána

Komentár k sv. Zjavenia Pána

Prvé čítanie: Iz 60,1-6 Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláv...
Viac...
Komentár k textom na 2. nedeľu po narodení Pána

Komentár k textom na 2. nedeľu po narodení Pána

Zrodenie totálnej Múdrosti Prvé čítanie: Sir 24,1-4.12-16 V čítaní zo Sirachovca stelesnená múdrosť ospevuje veľkého Boha, pred tvárou ktorého chtiac nechtiac stojíme všetci. V tomto krásnom chválospeve na Božiu múdrosť môžeme odhaliť...
Viac...
Komentár k textom na sviatok Svätej rodiny

Komentár k textom na sviatok Svätej rodiny

Prvé čítanie: Gn 15,1-6; 21,1-3 V tomto čítaní si Abrahám s horkosťou v srdci sťažuje Bohu, že nemá žiadneho potomka. Pán, ktorý vidí do jeho srdca ho nechá vysloviť svoj najhlbší žiaľ a vzápätí mu sľubuje syna. Izáka, ktorý bud...
Viac...
Slávnosť narodenia Pána

Slávnosť narodenia Pána

Bohatstvo rôznych čítaní na Vianoce sa dá porovnať iba s veľkonočným trojdním, zvlášť s vigíliou Vzkriesenia. Slávnosť narodenia Pána má rôzne texty pre vigíliu a pre tri vianočné omše: „v noci“, „na svitaní“ a vo „dne“...
Viac...
Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu v roku „B“

Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu v roku „B“

Najlepší plán Prvé čítanie: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný a bezpečný príbytok svojím vlastným obydlím. Potom chce tento zbožný kráľ stavať do...
Viac...
Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu cez rok „B“

Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu cez rok „B“

Božia radosť – naša radosť Prvé čítanie: Iz 61,1-2a.10-11 Zdá sa, že prvé dva verše tohto proroctva sú Izaiášovou spomienkou na vlastný zážitok. V nazaretskej synagóge si tie isté slová na seba vztiahne Ježiš /Lk 4,18-19/. Prorok v ni...
Viac...
Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu cez rok „B“

Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom úryvku je príchod Boha: „Hľa, Pán, Jahve pri...
Viac...
Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu cez rok „B“

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu cez rok „B“

Viac...
Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom...
Viac...
1 2 3 7