Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: kniha Múdrosti 2,12a.17 – 20 Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných základoch ako bezbožníci. Nečudo, že je pre nich jeho život veľk...
Viac...
Sedembolestná Panna Mária

Sedembolestná Panna Mária

Sk 1,12–14 Jediné miesto v Skutkoch apoštolov, kde sa spomína Ježišova matka, je hneď na začiatku prvej kapitoly. Práve túto stať z večeradla nám podáva úvodné čítanie na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Mohli by sme uvažovať nad M...
Viac...
Komentár k textom 24. nedele

Komentár k textom 24. nedele

Prvé čítanie: Izaiáš 50, 5 – 9a Dnešné prvé čítanie je súčasťou Tretej piesne Pánovho služobníka z proroka Izaiáša. V pôvodnom význame tajomnou postavou tohto služobníka mal byť niekto z prorokov alebo dokonca izraelský národ. Vyz...
Viac...
Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Izaiáš 35, 4 – 7a Protiváhou Božieho súdu nad nepriateľskými národmi voči Božiemu ľudu v predchádzajúcej kapitole Izaiáša nasleduje oslava vyvoleného národa. Božia spása sa v ňom opisuje ako dokonalé uzdravenie z tele...
Viac...
Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

čítanie: Dt 4,1-2.6-8 Kniha Deuteronómium je posledná, piata kniha z radu Mojžišových kníh. Obsahuje viaceré rozlúčkové reči Mojžiša, v ktorých on hodnotí a ešte raz prechádza celú cestu putovania národa po púšti z egyptského otroct...
Viac...
Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Zjv 11,19a; 12,1–6a.10a–c Prvé liturgické čítanie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je z Knihy zjavenia apoštola Jána. Predstavuje tehotnú ženu odetú slnkom, jej novonarodeného syna a ohnivého draka. Bez toho, aby sme unáhlene identifik...
Viac...
Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha kráľov 4,42 – 44 Dnešný starozákonný liturgický text rozpráva o zázračnom rozmnožení dvadsiatich jačmenných chlebíkov, ktoré Elizeus dostal za odmenu pre svoju službu a ktorou sa nasýtila stovka ľudí a ešte sa z...
Viac...
Komentár k čítaniam k 16. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 16. nedeli v cezročnom období

čítanie: Jer 23,1-6 Biblické texty tejto nedele nám ponúkajú – možno povedať – pastiersku tému. Prvé čítanie hovorí o tejto téme najvýraznejšie. Taktiež evanjelium obsahuje jedno prirovnanie v tomto zmysle. Spoločnou charakteristikou ob...
Viac...
Komentár k čítaniam k 15.nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 15.nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Amos 7,12-15 Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos mal doma kúsok poľa, ktoré by ho uživilo, ale vie, ...
Viac...
Svätých Cyrila a Metoda

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho...
Viac...
1 2 3 12