Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom...
Viac...
Komentáre k textom na 33. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 33. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Prís 31,10-13.19-20.30-31 Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hla...
Viac...
Komentáre k textom na 32. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 32. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Múd 6,12-16 Úryvok z Knihy múdrosti určený na 32. nedeľu cez rok predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti, ktorá je skvúca a nevädnúca…, teda veľmi príťažlivá pr...
Viac...
Komentáre k textom na Pamiatku zosnulých

Komentáre k textom na Pamiatku zosnulých

čítanie: Jób 19,1.23-27a Je fascinujúce pátrať po najstarších dostupných prejavoch viery ľudí v život po smrti. Možno tak sledovať volanie ľudskej prirodzenosti po večnom živote. Ľudská prirodzenosť si naozaj „pýta“ večný život. Tak...
Viac...
Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

čítanie: Zjv 7,2-4.9-14 Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom nebeskej liturgie. Je to úžasné predstavenie. V texte je niekoľko takých miest, ktor...
Viac...
Komentáre k textom na 31. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 31. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Mal 1,14b – 2,2b.8-10 Prorok Malachiáš je nám čo do životopisných údajov pomerne málo známy, ale jeho prorocké slovo je veľmi závažné. Zameral ho predovšetkým na hebrejských kňazov, ktorí mali hľadať Pánovu slávu a mali vyu...
Viac...
Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

Viac...
Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 45,1.4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na...
Viac...
Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

Viac...
Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 5,1-7    Obsahom prvého čítania je podobenstvo o vinici a jej hospodárovi. Tento obraz vinice ako symbolu vyvoleného Božieho ľudu, bol v Izraeli dostatočne známy. Prorok Izaiáš, ktorý je autorom tohto podobenstva, žil vyše 700 rok...
Viac...