Komentár k čítaniam 2. pôstnej nedele v roku C

Komentár k čítaniam 2. pôstnej nedele v roku C

Na druhú pôstnu nedeľu sme v evanjeliu Lk 9,28-36 na vrchu premenenia, kde zažívame mystickú udalosť, keď s tromi apoštolmi vidíme zmeneného Ježiša a spoznávame jeho identitu. Lukáš sa zmieňuje navyše oproti evanjelistom Markovi a Matúšovi ...
Viac...
Komentár k čítaniam 1. pôstnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 1. pôstnej nedele „C“

ZLÝ SI DÁVA IBA NA ČAS POHOV Evanjelium prvej nedele na prahu pôstu Lk 4,1-13 avizuje ako Ježiš ešte pred svojím pôsobením zdoláva pokušenia v púšti a ako sa diabol na čas od neho stiahol, aby neskôr opäť zaútočil. Tu...
Viac...
Komentáre k liturgickým čítaniam – Popolcová streda

Komentáre k liturgickým čítaniam – Popolcová streda

Prvé liturgické čítanie Joel 2, 12-18 Posolstvo proroka Joela zaznelo v čase nesmierne ťažkom pre Izrael. Počas invázie kobyliek (por. Joel 1,2 – 2,10) bola zničená úroda a nastal v Izraeli veľký hlad. Kvôli nedostatku potravín dokonca pre...
Viac...
Komentáre k čítaniam 8. nedele v cezročnom období „C“

Komentáre k čítaniam 8. nedele v cezročnom období „C“

Prvé čítanie Sir 27,5-8 Téma múdroslovnej state je ľudská reč a slovo odhaľujúca srdce. Stať pozostáva zo troch prísloví v podobe prirovnania a posledný verš je napomenutím pred unáhlenou chválou. Reč je skúšobným kameňom kvalít člo...
Viac...
Komentáre k čítaniam 7. cezročnej nedele „C“

Komentáre k čítaniam 7. cezročnej nedele „C“

čítanie: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Saul bol prvým kráľom ľudu Izraela (1Sam 8–12). Na túto úlohu ho pomazal prorok Samuel podľa Pánovho pokynu a ako odpoveď na túžbu ľudu. Saul však čoskoro stratil priazeň Pána (15,10-11) a za kráľa bol z...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. nedele k cezročnom období

Komentár k čítaniam 6. nedele k cezročnom období

DVE CESTY PREDO MNOU: VÝBER JE NA MNE! V dnešnú nedeľu Ježiš predkladá dve cesty, prvá je cesta opravdivého šťastia načrtnutá v blahoslavenstvách a druhá je cesta úpadku vo výrokoch beda. Lukáš k štyrom blahoslavenstvám postavil štyri bed...
Viac...
Komentáre k čítaniam 5. nedele cez rok „C“

Komentáre k čítaniam 5. nedele cez rok „C“

Prvé čítanie Izaiáš 6,1-2a.3-8 Tento úryvok z Izaiáša hovorí o jeho povolaní. Udalosť sa odohráva v Jeruzalemskom chráme a je príkladom prorokovho hlbokého zážitku viery. Izaiášove slová odhaľujú nesmiernu svätosť a slávu Božiu, ...
Viac...
Komentáre k čítaniam 4. nedele cez rok „C“

Komentáre k čítaniam 4. nedele cez rok „C“

Prvé čítanie: Jeremiáš 1,4-5.17-19 Tento úryvok z knihy proroka Jeremiáša hovorí o jeho povolaní k prorockej službe a vyvolení už od materského lona. Jeremiáš dostáva nevďačnú úlohu napomínať ľud, ktorý žije v náboženskom i mo...
Viac...
Komentár k nedeli Božieho slova

Komentár k nedeli Božieho slova

Vhodné prečítať aj počas liturgie pred jednotlivými čítaniami Neh 8,2-4a.5-6.8-10 Úryvok z Knihy Nehemiáš podáva správu o obnovení zmluvy v Jeruzaleme po skončení babylonského zajatia. Bolo to za čias kňaza Ezdráša a miestodržiteľa N...
Viac...
Komentár k sv. Zjavenia Pána

Komentár k sv. Zjavenia Pána

Prvé čítanie: Iz 60,1-6 Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláv...
Viac...