Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha kráľov 4,42 – 44 Dnešný starozákonný liturgický text rozpráva o zázračnom rozmnožení dvadsiatich jačmenných chlebíkov, ktoré Elizeus dostal za odmenu pre svoju službu a ktorou sa nasýtila stovka ľudí a ešte sa z...
Viac...
Komentár k čítaniam k 16. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 16. nedeli v cezročnom období

čítanie: Jer 23,1-6 Biblické texty tejto nedele nám ponúkajú – možno povedať – pastiersku tému. Prvé čítanie hovorí o tejto téme najvýraznejšie. Taktiež evanjelium obsahuje jedno prirovnanie v tomto zmysle. Spoločnou charakteristikou ob...
Viac...
Komentár k čítaniam k 15.nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 15.nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Amos 7,12-15 Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos mal doma kúsok poľa, ktoré by ho uživilo, ale vie, ...
Viac...
Svätých Cyrila a Metoda

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho...
Viac...
Komentár k čítaniam k 14.nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 14.nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Ezechiel 2,2-5 Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania k prorockej službe. Aj keď Ezechiel patril do kňazskej triedy, Boží hlas ho nazýva celkom obyčajn...
Viac...
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatk...
Viac...
Komentár k čítaniam k 13. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 13. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha Múdrosti 1,13-15; 2,23-25 Prvé čítanie predstavuje Boha ako milovníka života. Prirodzeného i večného života, ktorý nikdy nekončí. Ten však závisí od toho, či človek spravodlivosť aj uskutočňuje a či svoj život ch...
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Komentár k čítaniam na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Iz 49,1–6 Na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa tvorí starozákonné čítanie druhá zo štyroch piesní, prostredníctvom ktorých Deutero-Izaiáš postupne skladá a osvetľuje tajomný obraz Pánovho služobníka. Pre nás kresťanov je Pánový...
Viac...
Komentár k 12.nedeli v roku B

Komentár k 12.nedeli v roku B

Komentár k prvému čítaniu (Jób 38,1.8-11) Ťažko skúšaný Jób prestával dôverovať v Božiu starostlivosť a moc a naliehavo si žiadal vidieť Boha. Na jeho sťažnosti prichádza ako odpoveď Božie zjavenie v búrke sprevádzané slovom. Vše...
Viac...
Komentár k čítaniam 11.nedele v cezročnom období

Komentár k čítaniam 11.nedele v cezročnom období

Komentár k prvému čítaniu (Ez 17,22-24) Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúz...
Viac...