13. nedeľa v cezročnom období „C“

13. nedeľa v cezročnom období „C“

Dnešné evanjelium Lk 9,51-62 pekne prehĺbi Ježišovu definíciu kresťana z minulej nedele o nasledovaní: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk 9,23). Dnešné evanjelium je o ceste a má.....
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymen...
Viac...
7. veľkonočná nedeľa „C“

7. veľkonočná nedeľa „C“

Na siedmu veľkonočnú nedeľu sa na sv. omšiach číta evanjelium Jn 17,20-26. Je vyvrcholením rozlúčkovej reči v Jn 13-17, v ktorej Ježiš zhromaždeným učeníkom pri večeri symbolicky umýva nohy a ako závet odkazuje to najpodstatnejšie: nové p...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Viac...
Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

čítanie Sk 13, 14. 43-52 Lukáš opisuje v úryvku dôležitú udalosť z prvej misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej spolu s Barnabášom ohlasujú evanjelium najprv židovským spoločenstvám v mestách, ktoré navštívia. V pizídskej Antiochii...
Viac...
Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Evanjelium: Jn 20,19-31 Evanjelium druhej Veľkonočnej nedele opisuje Ježišov príchod k učeníkom po vzkriesení. Títo sú zhromaždení za zatvorenými dverami v dome v Jeruzaleme. Hoci sa tento text často používa ako dôkaz Ježišovej zázračne...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odv...
Viac...
Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov apoštolských. Pe...
Viac...