Komentáre k čítaniam 3. adventnej nedele „A“

Komentáre k čítaniam 3. adventnej nedele „A“

1. čítanie: Iz 35,1-6a.10 Úryvok je z bloku (Iz 34 – 35), ktorý má názov „budúca spása“. Text opisuje najskôr prejavy prírody, ktorá sa bude rozvíjať, vyschnutá zem sa stane úrodnou, púšť rozkvitne, všade bude krása ako na Karmeli, ...
Viac...
Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Gn 3,9–15.20 Známe rozprávanie z Knihy Genezis rozvíja, čo sa dialo v raji po hriechu, keď sa Adama s Evou skryli medzi stromy záhrady (v. 8). Iniciatívu preberá Boh a kladie otázky: Kde? (v. 9); kto? (v. 11); čo? (v. 13). Pán Boh...
Viac...
Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „A“

1. čítanie: Iz 11,1-10 Prvá lekcia je z Izaiášovej „Knihy o Emanuelovi“ (Iz 7 – 12) a hovorí najskôr o Mesiášovi a o Pánovom duchu, ktorý na ňom spočinie (v. 1-2). Potom spontánne pokračuje charakteristikou vzťahu, ktorý Mesiáš ...
Viac...
Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Viac...
Komentár k 27. nedeli v cezročnom období

Komentár k 27. nedeli v cezročnom období

Po Ježišových rozhorčených slovách o pohoršení (Lk 17,1-3) a bratskom napomenutí a odpúšťaní (17,3-4) spontánne prichádza prosba apoštolov: „Daj nám väčšiu viery“, resp. „Pridaj nám vieru (gréc. sloveso prosthes – ...
Viac...
Komentár k 26. nedeli v cezročnom období

Komentár k 26. nedeli v cezročnom období

Dnes v katolíckych kostoloch znie povestné podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi z pera evanjelistu Lukáša (16,19-31). Pán Ježiš v ňom hovorí o nedostatku milosrdného súcitu boháča s chudákom a o dvoch hrozných priepastiach, ktoré sa utvorili me...
Viac...
Komentár k 25. nedeli cez rok „C“

Komentár k 25. nedeli cez rok „C“

Dnešné nedeľné evanjelium obsahuje provokatívne podobenstve o nepoctivom správcovi. Zatiaľ čo minulú nedeľu tri podobenstvá o „radosti z nájdenia“ (Lk 15) zdôraznili Božiu iniciatívu pri hľadaní „stratených“, lebo Jež...
Viac...
Komentár k 23. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 23. nedeli v cezročnom období „C“

FAKTICKÉ NASLEDOVANIE JEŽIŠA OSLOBODZUJE ČLOVEKA V dnešnej stati Ježiš nie je ale vôbec „seeker-friendly“, t. j. priateľský k hľadajúcim, ale im kladie podmienky nasledovania. Jeho cieľom nebolo vyhrať súťaž popularity a ani získa...
Viac...
Komentár k 22. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 22. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci konania Letnej biblickej školy v Badíne, ktorú vedie biblista doc. Blažej Štrba, v túto 22. nedeľu pridávame komentár, podobne ako v predchádzajúce dve nedele, od o. Blažeja Štrbu: Skromnosť ako božský životný štýl
Viac...
Komentár k 21. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 21. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 21. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Všetky národy na hostine kráľovstva?
Viac...