Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Viac...
Komentár k 27. nedeli v cezročnom období

Komentár k 27. nedeli v cezročnom období

Po Ježišových rozhorčených slovách o pohoršení (Lk 17,1-3) a bratskom napomenutí a odpúšťaní (17,3-4) spontánne prichádza prosba apoštolov: „Daj nám väčšiu viery“, resp. „Pridaj nám vieru (gréc. sloveso prosthes – ...
Viac...
Komentár k 26. nedeli v cezročnom období

Komentár k 26. nedeli v cezročnom období

Dnes v katolíckych kostoloch znie povestné podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi z pera evanjelistu Lukáša (16,19-31). Pán Ježiš v ňom hovorí o nedostatku milosrdného súcitu boháča s chudákom a o dvoch hrozných priepastiach, ktoré sa utvorili me...
Viac...
Komentár k 25. nedeli cez rok „C“

Komentár k 25. nedeli cez rok „C“

Dnešné nedeľné evanjelium obsahuje provokatívne podobenstve o nepoctivom správcovi. Zatiaľ čo minulú nedeľu tri podobenstvá o „radosti z nájdenia“ (Lk 15) zdôraznili Božiu iniciatívu pri hľadaní „stratených“, lebo Jež...
Viac...
Komentár k 23. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 23. nedeli v cezročnom období „C“

FAKTICKÉ NASLEDOVANIE JEŽIŠA OSLOBODZUJE ČLOVEKA V dnešnej stati Ježiš nie je ale vôbec „seeker-friendly“, t. j. priateľský k hľadajúcim, ale im kladie podmienky nasledovania. Jeho cieľom nebolo vyhrať súťaž popularity a ani získa...
Viac...
Komentár k 22. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 22. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci konania Letnej biblickej školy v Badíne, ktorú vedie biblista doc. Blažej Štrba, v túto 22. nedeľu pridávame komentár, podobne ako v predchádzajúce dve nedele, od o. Blažeja Štrbu: Skromnosť ako božský životný štýl
Viac...
Komentár k 21. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 21. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 21. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Všetky národy na hostine kráľovstva?
Viac...
Komentár k 20. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 20. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 20. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Vytrvalosť vo viere napriek odmietnutiu i potup...
Viac...
Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Zjv 11,19a; 12,1–6a.10a–c Prvé liturgické čítanie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je z Knihy zjavenia apoštola Jána. Predstavuje tehotnú ženu odetú slnkom, jej novonarodeného syna a ohnivého draka. Bez toho, aby sme unáhlene identifik...
Viac...
Komentáre k 19. nedeli v cezročnom období „C“

Komentáre k 19. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kniha Múdrosti 18,3.6-9 Toto čítanie predstavuje niektoré momenty veľkej udalosti exodu, a predovšetkým noci, v ktorej došlo k oslobodeniu. Autorovo dielo na povzbudenie bratov vo viere má hodnotu nielen pamiatky, ale aj aktualizá...
Viac...