Komentár k čítaniam 3. veľkonočnej nedeli „B“

Komentár k čítaniam 3. veľkonočnej nedeli „B“

Viac...
Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

čítanie: Sk 4,32-35 Text prvého čítania je jedným z tzv. Lukášových sumárov v Skutkoch apoštolov. Opisuje život kresťanskej komunity v Jeruzaleme a zdôrazňuje motív jednoty spoločenstva („jedno srdce, jedna duša“) a ich spoločného ...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odv...
Viac...
Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov apoštolských. Pe...
Viac...
Komentár k čítaniam na Kvetnú nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na Kvetnú nedeľu v roku B

Evanjelium na sprievod  Mk 11, 1-10 Evanjelium o slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzalema by sa z pohľadu detí dalo nazvať aj evanjeliom o odviazaní osliatka. Ten, kto nariaďuje toto odviazanie a nazýva sa Pánom je sám Ježiš, ktorý si naň...
Viac...
Komentár k čítaniam na 5. pôstnu nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na 5. pôstnu nedeľu v roku B

Čítanie Jer 31, 31-34 Prisľúbenie uzatvorenia novej zmluvy v Knihe proroka Jeremiáša je súčasťou potešujúcich výrokov uprostred frustrujúcej skúsenosti babylonského zotročenia. Boh ústami proroka sľubuje opätovné zjednotenie rozdeleného a...
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť sv. Jozefa

Komentár k čítaniam na slávnosť sv. Jozefa

Čítanie 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 Kráľ Dávid chce postaviť Pánovi dom, kde by spočinula archa jeho zmluvy. Pán mu cez proroka Nátana odmieta jeho veľkodušnú ponuku a nedovolí mu stavať chrám. Prekvapí ho však nečakaným prisľúbením potom...
Viac...
Komentár k čítaniam na 4. pôstnu nedeľu v roku B

Komentár k čítaniam na 4. pôstnu nedeľu v roku B

1.čítanie 2 Krn 36, 14-16. 19-23 Úryvok z Druhej knihy kroník zachytáva tri situácie, v ktorých sa vyvolený národ ocitol na konci obdobia kráľov. Prvou je odpad od viery za vlády kráľa Sedekiáša, kedy sa všetky spoločenské i náboženské...
Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam na 3.pôstnu nedeľu

Komentár k liturgickým čítaniam na 3.pôstnu nedeľu

čítanie Ex 20, 1-17 Desať Božích slov alebo prikázaní ako ich poznáme z katechizmu, sú nielen aplikáciou najväčšieho prikázania lásky k Bohu a blížnemu či zhrnutím celého tzv. Mojžišovho zákona, ale aj pokračovaním Mojžišovej skús...
Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam na 2. pôstnu nedeľu

Komentár k liturgickým čítaniam na 2. pôstnu nedeľu

Čítanie Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Abrahám je v prvom čítaní predstavený ako muž, ktorého Boh skúšal. Podstata tejto skúšky spočívala v poslušnosti krutému príkazu obetovať jediného milovaného syna Izáka. Napriek tomu, že v okoli...
Viac...