Komentár k 20. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k 20. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 20. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Vytrvalosť vo viere napriek odmietnutiu i potup...
Viac...
Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Zjv 11,19a; 12,1–6a.10a–c Prvé liturgické čítanie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je z Knihy zjavenia apoštola Jána. Predstavuje tehotnú ženu odetú slnkom, jej novonarodeného syna a ohnivého draka. Bez toho, aby sme unáhlene identifik...
Viac...
Komentáre k 19. nedeli v cezročnom období „C“

Komentáre k 19. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kniha Múdrosti 18,3.6-9 Toto čítanie predstavuje niektoré momenty veľkej udalosti exodu, a predovšetkým noci, v ktorej došlo k oslobodeniu. Autorovo dielo na povzbudenie bratov vo viere má hodnotu nielen pamiatky, ale aj aktualizá...
Viac...
Komentár k čítaniam k 18. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k čítaniam k 18. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kazateľ 1,2; 2,21-23 Ak sa o niečom hovorí, že je to „márnosť“, myslí sa tým niečo pomíňajúce sa a prchavé. Pôvodne toto slovo znamená „závan vetra“ alebo „výpar“.  Kazateľ z neho robí refrén svojich úvah o...
Viac...
Svätých Cyrila a Metoda

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho...
Viac...
14. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

Evanjelium tejto nedele Lk 10,1-12.17-20 priamo nadväzuje na minulú nedeľu – Ježiš je na ceste do Jeruzalema a povoláva si nových učeníkov a posiela ich ohlasovať Božie kráľovstvo. Azda pre dodatočné potreba vyslal nielen Dvanástich, ale ...
Viac...
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatk...
Viac...
13. nedeľa v cezročnom období „C“

13. nedeľa v cezročnom období „C“

Dnešné evanjelium Lk 9,51-62 pekne prehĺbi Ježišovu definíciu kresťana z minulej nedele o nasledovaní: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk 9,23). Dnešné evanjelium je o ceste a má.....
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymen...
Viac...