Rok 2021 v Katolíckom biblickom diele

Sme radi, že pravidelné komentáre Katolíckeho biblického diela k nedeľným liturgickým čítaniam si aj v tomto roku našli miesto u mnohých z vás pri príprave na sv. omše a prehĺbenie poznania textov Božieho slova. Rovnako ďakujeme aj našim biblistom, ktorí si popri rozličných pracovných, akademických, či iných povinnostiach nachádzajú čas na ich prípravu. Ako sme avizovali, v komentároch pokračujeme aj v nadchádzajúcom liturgickom roku „C“.

Zároveň sme vďační aj za vašu pozitívnu spätnú väzbu pri využívaní mobilných aplikácií, ktoré sme spustili v r. 2020. Tento rok sme aplikáciu Liturgické čítania rozšírili od prvej adventnej nedele o zamyslenie k liturgickým čítaniam aj vo všedné dni. Autom zamyslení a praktických podnetov na každý deň je biskup, Mons. František Rábek. V nadchádzajúcom roku plánujeme ešte niektoré vylepšenia aplikácií, ako je napríklad možnosť pripojenia sa k aplikáciám aj offline, teda bez potreby prístupu na internet, či upravenie aplikácií, aby boli plne kompatibilné aj na mobilných zariadeniach, ktoré využívajú zrakovo postihnutí. Obe aplikácie sú prístupné na platformách Android a iOS a veríme, že sú pre vás prínosom v hlbšom poznávaní Božieho slova.

V roku 2021 boli plánované 4 Kurzy lektorov, no vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam sa podarilo zrealizovať len jeden z nich a to v Poprade. Kurzu sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov a veríme, že v nadchádzajúcom roku bude situácia priaznivejšia a kurzy v Bratislave, Kapušanoch, Ružomberku a v Trnave sa uskutočnia podľa plánu. Tento rok sme sa rozhodli zrealizovať aj Kurz lektorov online. Kurz sa uskutočnil 20.11.2021 pod vedením prof. Antona Tyrola, predsedu Rady KBD a zúčastnilo sa ho 65 účastníkov. V online kurzoch budeme pokračovať aj v nadchádzajúcom roku 2022.

Podobne sme v r. 2021 plánovali 3 biblické víkendy, z ktorých sa podarilo zrealizovať jeden víkend na tému Návod na šťastný život podľa žalmov, kde Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamerali na predstavenie vybraných žalmov. V dňoch 18.8. – 22.8.2021 sme pripravili 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla (Spoznať Jánovo evanjelium). Zúčastnilo sa jej 9 účastníkov, ktorí pod vedením biblistu Branislava Kľusku odkrývali posolstvo jednotlivých častí tohto evanjelia. Biblický víkend s biblistom Jozefom Jančovičom k prvým 11. kapitolám knihy Genezis sme presunuli na september r. 2022. V novom roku k našim bibl. víkendom pribudne aj projekt Emauzy, ktorý pripravujeme v spolupráci so sestrami saleziánkami.

Plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie (CBF) sa presunulo z novembra 2021 na jar 2022. Spolu s ostatnými členmi CBF sme sa zapojili do modlitieb za toto stretnutie. Podobne pozývame všetkých členov a priateľov Katolíckeho biblického diela, aby sa spolu s nami modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky regióny CBF, ktorej súčasťou je aj Katolícke biblické dielo na Slovensku a za ich činnosť. Na oživenie tejto nevyhnutnej modlitbovej podpory Katolícka biblická federácia od júla 2020 otvorila novú sekciu na svojej webovej stránke, kde sa každý mesiac prezentujú modlitebné úmysly pre každý región, či podoblasť. Tieto úmysly zverejňujeme aj na našej stránke.

Členovia Rady Katolíckeho biblického diela sa stretávajú 2-krát v roku, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť a pripravili program aktivít na nadchádzajúci rok. Inak tomu nebolo ani v r. 2021. Rada KBD sa stretla 22.5. a 16.10. (online). Jesenné stretnutie členov a biblistov sa žiaľ muselo pre obmedzenia s pandémiou zrušiť, resp. presunúť na jar 2022. Katolícke biblické dielo aj naďalej rozširuje svoju členskú základňu, kde „členmi KBD sa môžu stať najmä vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci v oblasti biblických vied a záujemcovia o biblický apoštolát.

 

V roku 2022 plánujeme:

  • Kurz lektorov v Bratislave, Kapušanoch, Ružomberku, Trnave. Aj kurzy lektorov online
  • Biblický víkend na témy: Ako bolo, je a bude (Gn 1-11) – biblista J. Jančovič, Izaiáš – biblista B. Hroboň
  • Letnú bibl. školu s biblistom B. Štrbom (tému upresníme)
  • projekt Emauzy: Priblížil sa k nám Ježiš (marec)
  • online prednášky k starozákonným témam

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na našej stránke a rovnako aj na FB. Veríme, že situácia v nadchádzajúcom roku bude priaznivá a my sa opäť stretneme na spoločných akciách.

 

Prajeme pokojný a milostivý čas sviatkov