Kurz lektorov a žalmistov

     Aj v tomto roku pre vás pripravujeme kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas bohoslužby a potrebu jeho duchovnej formácie.
Na našej stránke, podobne aj na sociálnych sieťach môžete priebežne sledovať, v ktorej farnosti sa najbližšie uvidíme. Ak tam nie je tá vaša, stačí ak nám napíšete a po dohode s miestnych kňazom vieme prísť aj do vašej farnosti, či školy.

Boli sme s vami: v Hniezdnom, v Kežmarku, v Poprade, vo Fričovciach, v Zuberci, v Bratislave, Námestove

Kurz pripravujeme:
– V Čiernych Kľačnaoch – 02. marec 2024

Termíny ďalších kurzov budú individuálne dohodnuté


Základná obsahová osnova kurzu:
– Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov
– Odborná a technická stránka prednesu liturgických textov – odporúča sa spojiť s praktickými cvičeniami
– Význam a služba lektora počas bohoslužby a duchovný život lektora
– Potreba porozumenia biblického textu


Odporúčaný časový harmonogram kurzu:
– 8,00h – registrácia účastníkov
– 8,30h – 12,00h – prvý blok prednášok
– 12,00h – spoločný obed
– 13,00h – 15,00h – druhý blok prednášok
– odovzdanie certifikátov účastníkom o absolvovaní kurzu
– spoločná sv. omša

     Samozrejme je možná istá časová flexibilita, no obsahovú sa odporúča ponechať. To, v akom poradí odznejú jednotlivé príspevky je na samotnej dohode prednášajúcich a organizátora.


Praktické a organizačné odporúčania
Miestnosť: ideálne je, pokiaľ sú v miestnosti stoly alebo lavice, aby si účastníci mohli robiť poznámky
Ozvučenie: ak je účastníkov viac, je dobré mať v miestnosti aj ozvučenie. Môže sa využiť aj na praktický účel: ako pracovať s mikrofónom pri bohoslužbách
Premietacia technika: dataprojektor je nevyhnutný; lektori tak majú väčší úžitok z prednášok. Súčasťou je aj plátno na premietanie alebo čistá stena patričnej veľkosti
Registrácia účastníkov a vypisovanie certifikátov zabezpečuje referentka KBD
Obed: je dobré, ak je obed na mieste alebo bezprostredne blízko miesta prednášok, šetrí sa tým čas.
Finančná otázka: prednášatelia budú vďační, ak im organizátori uhradia cestovné náklady. Môže sa to robiť formou účastníckeho poplatku, alebo to môže uhradiť príslušný farský úrad.
Svätá omša: ideálne je, ak je sv. omša v kostole za účasti aj miestnych veriacich. Ak to nie je možné, tak môže byť aj v prednáškovej miestnosti, pokiaľ ide o vhodné a dôstojné miesto. Môže byť v úvode kurzu, alebo v jeho závere, kde účastníci majú možnosť hneď vidieť význam prípravy na prednes liturgického čítania.
– Súčasťou kurzu je ponuka kníh Katolíckeho biblického diela s biblickou tematikou.

facebook