Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého Písma

     Pre túto aktivitu sme sa rozhodli v Roku Božieho slova a veríme, že pretrvá aj po jeho ukončení. Inšpirovala nás Bratislavská arcidiecéza, v ktorej sa pred rokmi tri roky po sebe kontinuálne prečítalo celé Sväté písmo. Zatiaľ sa nám podarilo zrealizovať čítanie vybraných kníh Svätého Písma v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Ružomberku.

Pripravujeme:

14.10.2020 (streda) – Kaplnka sv. Alberta pri UPaC v Ružomberku
17.3. 2021 (streda) –  Kaplnka sv. Alberta pri UPaC v Ružomberku

 

 

 


Ak ste sa rozhodli zrealizovať túto aktivitu aj vo vašej farnosti, ponúkame „manuál“, ktorý sa nám osvedčil:
– čítajúci sa zapisujú na „prezenčku“ pripravenú v kaplnke (resp. v priestoroch, ktoré sa určia). Nachádza sa na nej tabuľka s časových harmonogramom (viď. nižšie),
– každý účastník číta 15min , alebo pri vyššom počte záujemcov je možné intervaly skrátiť,
– je dôležité, aby bol počas čítania prítomný aspoň jeden „náhradník“, ak sa stane, že napr. zapísaný nepríde, alebo z iných dôvodov nemá kto v danú chvíľu text predniesť,
– zo skúsenosti taktiež odporúčame, aby si čítajúci texty vopred prečítali – vyhnú sa tak prekvapeniu z cudzích, resp. neznámych slov, alebo častému zakoktávaniu, čo môže súvislé čítanie Božieho slova rušiť,
– je vhodné, aby Božie slovo zaznievalo od ambóny, ak to nie je možné, z iného dôstojného miesta,
– čas si sleduje ten, kto najbližšie číta, aby sa čítajúci mohol plne sústrediť na ohlasovanie Božieho slova; keď prešiel stanovený čas, v tichosti sa postaví vedľa čítajúceho, ten dokončí vetu, resp. myšlienku a vymenia sa,
– samotný začiatok čítania vybraných kníh uvádza kňaz, alebo iná ním poverená osoba a modlitba k Duchu Svätému,
– odporúčame mať počas čítania k dispozícii viacero Biblií, papierov a písacích potrieb, aby počúvajúci, ak chcú, mohli sledovať text aj na svojom mieste, príp. si zaznačiť, čo ich zaujalo, prekvapilo, čo im nie je jasné a pod. a neskôr sa k danej stati vrátiť,

facebook