Stretnutia Rady KBD v r. 2021

22. mája 2021 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Mobilné aplikácie (Rok Božieho slova a Liturgické čítania), ktoré si našli miesto u viacerých z vás, budú postupne rozšírené a ponúknu tak viac možnosti k duchovnému rastu. Vzhľadom k uvoľňujúcim sa opatreniam sa Katolícke biblické dielo rozhodlo pokračovať v kurzoch lektorov (aj v online forme) a v biblických víkendoch, ktorých ponuku nájdete na našej stránke. Zároveň sa aktuálne dokončuje preklad knihy od známeho biblistu Klementa Stocka: Mária, Matka Pána, ktorý, veríme, bude v našej ponuke na jeseň tohto roku.