Stretnutia Rady KBD v r. 2021

16.10.2021 sa stretli členovia Rady KBD spolu s riaditeľom, aby prerokovali uplynulé aktivity KBD a pripravili plán aktivít na rok 2022. Zo stretnutie vzišlo viacero podnetných návrhov. Okrem stálych aktivít, ktoré sú rokmi overené ako sú Kurzy lektorov, Biblické víkendy, či Letná škola Biblie, v budúcom roku pripravujeme:
– v spolupráci s biskupom, Mons. Františkom Rábekom rozšírenie komentárov v mobilných aplikáciách o komentáre vo všedné (začíname v období adventu a postupe budeme pridávať na ďalšie dni),
– v spolupráci so sestrami saleziánkami projekt Emauzy,
– cyklus online prednášok na starozákonné témy.
Všetky bližšie informácie k uvedeným podujatiam nájdete postupne na našej stránke

22. mája 2021 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Mobilné aplikácie (Rok Božieho slova a Liturgické čítania), ktoré si našli miesto u viacerých z vás, budú postupne rozšírené a ponúknu tak viac možnosti k duchovnému rastu. Vzhľadom k uvoľňujúcim sa opatreniam sa Katolícke biblické dielo rozhodlo pokračovať v kurzoch lektorov (aj v online forme) a v biblických víkendoch, ktorých ponuku nájdete na našej stránke. Zároveň sa aktuálne dokončuje preklad knihy od známeho biblistu Klementa Stocka: Mária, Matka Pána, ktorý, veríme, bude v našej ponuke na jeseň tohto roku.
facebook