Kurz lektorov – Zuberec

Kurz lektorov – Zuberec

Pozývame na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční vo farských priestoroch v Zuberci 4.6. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h. Program: Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková Dejiny vzniku a štruktúra lek...
Viac...
Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11

Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11

Téma: Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11 Blok textov v úvode Knihy Genezis je notoricky známy. Nie je učebnicou fyziky ani dejepisu. Jeho čítanie v širšom biblickom kontexte s využitím účinných exegetických aj praktických me...
Viac...
prednáška – Boh pomsty a násilia?

prednáška – Boh pomsty a násilia?

Dávame do pozornosti zaujímavú online prednášku Anneliese Hecht-ovej, ktorá pôsobí v nemeckom Biblickom diele v Stuttgarte, je autorkou viacerých materiálov k práci s textami Svätého Písma. Prednáška sa uskutoční online 7.6.2022 v čase od 19...
Viac...
Kurz lektorov – Fričovce

Kurz lektorov – Fričovce

Viac...
Kurz lektorov a žalmistov – online

Kurz lektorov a žalmistov – online

Katolícke biblické dielo pozýva záujemcov na online Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 19.2.2022 pod vedením prof. Antona Tyrola v čase od 8.30 hod. – 11.30 hod. Program kurzu: – Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov (R. Bodziony) &#8211...
Viac...
Sv. omša v nedeľu Božieho slova

Sv. omša v nedeľu Božieho slova

Srdečne Vás pozývame na slávenie nedeľnej sv. omše, ktorá nesie názov aj nedeľa Božieho slova. Slávnostná sv. omša sa uskutoční 23.1.2022 o 8,00h vo farnosti sv. Vendelína v Zuberci a bude sprostredkovaná aj prostredníctvom internetu na strá...
Viac...
Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú po...
Viac...
Aperuit illis

Aperuit illis

Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis  ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova 1. „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého P...
Viac...
Akcie a zľavy na tituly KBD

Akcie a zľavy na tituly KBD

Viac...
Príhovor riaditeľa KBD

Príhovor riaditeľa KBD

Milí priatelia, priaznivci biblického apoštolátu, aktivity Katolíckeho biblického diela stále závisia od pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo v lete zorganizovať letnú biblickú školu a v septembri biblický víkend. V októbri zasada...
Viac...
1 2 3 6