Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Autorom publikácie Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách. ktorú vám chceme predstaviť tento mesiac je slovenský kňaz a biblista, autor viacerých titulov pojednávajúcich o novozákonných témach, člen viacerých domácich a zahr...
Viac...
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Do nášho centra KBD v Ružomberku sme dostali zaujímavý elaborát istého autora, člena KBD. Obsahom elaborátu je ambícia vysvetliť proroctvo, ktoré sa nachádza v Knihe proroka Daniela o 70-tich týždňoch. Autor tohto dokumentu limitoval proroct...
Viac...
Biblické prístupy 3

Biblické prístupy 3

V minulých číslach Biblických impulzov sme mali možnosť porozumieť základným východiskám pri našich snahách o dobré porozumenie biblickým textom. Išlo o chápanie inšpirovaného charakteru Písma a kontextu biblických úryvkov. Pre lepši...
Viac...
Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Mesiac marec 2023 je pre Katolícke biblické dielo na Slovensku mimoriadne dôležitý a radostný. Naplnilo sa totiž 30 rokov odvtedy, ako rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska bola založená spomínaná inštitúcia zameraná na šírenie a napomá...
Viac...
Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu! Prijmite od nás srdečný pozdrav v Pánovi! Na začiatku marca 2023 sme si v úvodnom pozdrave pripomenuli myšlienku z Jánovho evanjelia, konkrétne to boli Ježišove slová Poďte a uvidíte. Pá...
Viac...
Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Po úspechu výstavy biblických artefaktov a cyklu prednášok vo Vranove nad Topľou sa podobné podujatie pripravuje aj v Ružomberku. Viac o akcii vo Vranove sa dozviete tu. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Rímskokatolícka f...
Viac...
Biblický ruženec

Biblický ruženec

Modlitba biblického ruženca nám ponúka možnosť hlbšie sa zamyslieť a obsiahnuť jednotlivé tajomstvá konkrétneho ruženca. Jeho štruktúra je podobná ako pri „klasikom“ ruženci, s malou obmenou: Úvod Znamenie kríža Apoštolské vyz...
Viac...
Príhovor Mons. A. Tyrola na začiatok pôstu

Príhovor Mons. A. Tyrola na začiatok pôstu

Milí priatelia a členovia Katolíckeho biblického diela! Po mesiaci si vás všetkých opäť pozdravujeme z nášho centra KBD v Ružomberku. Pomaly sa rozbiehame do pravidelného vzájomného kontaktu a veríme, že nám táto forma našej komunikácie pr...
Viac...
Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Po Nedeli Božieho slova, ktorá tohto roku pripadla na 22. január, sme už začali premýšľať nad programom, ktorým si pripomenieme 30. výročie vzniku Katolíckeho biblického diela. Bolo to presne 22. marca 1993, keď v Spišskej Kapitule vtedajší d...
Viac...
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

1) Ako sa prví kresťania dozvedeli, ktorý spis hovoriaci o Ježišovi Kristovi je inšpirovaný Duchom Svätým a ktorý spis nie? V prvej Cirkvi boli na niektorých miestach prítomní apoštoli a ich slovo malo veľkú vážnosť. Okrem nich však mali pr...
Viac...
1 2 3 9