Akcie a zľavy na tituly KBD

Akcie a zľavy na tituly KBD

Viac...
Príhovor riaditeľa KBD

Príhovor riaditeľa KBD

Milí priatelia, priaznivci biblického apoštolátu, aktivity Katolíckeho biblického diela stále závisia od pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo v lete zorganizovať letnú biblickú školu a v septembri biblický víkend. V októbri zasada...
Viac...
Kurz lektorov a žalmistov – online

Kurz lektorov a žalmistov – online

Katolícke biblické dielo pozýva záujemcov na prvý online Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 20.11.2021 pod vedením prof. Antona Tyrola v čase od 8.30 hod. – 11.30 hod. Program kurzu: – Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov (R. Bodziony)...
Viac...
Týždenná zľava

Týždenná zľava

Počas konania biblických víkendov, Letnej školy Biblie, Kurzov lektorov, či iných našich podujatí, kde sa s vami stretávame osobne, ponúkame naše tituly a hry pre účastníkov v zvýhodnených cenách. Keďže sme v tomto roku presunuli viacero akc...
Viac...
Návod na šťastný život podľa žalmov

Návod na šťastný život podľa žalmov

V dňoch 24.- 26.9.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku biblický víkend pod názvom Návod na šťastný život podľa žalmov v priestoroch Domu Xaver, v Badíne. Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamer...
Viac...
Stretnutie biblistov a členov KBD

Stretnutie biblistov a členov KBD

Pre sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli jesenné stretnutie biblistov a členov KBD zrušili a presunuli na jar. Presný termín určíme v závislosti od aktuálnych opatrení a situácie, ktorá bude na jar. Prajem pokojný a...
Viac...
Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach prekladateľov Biblie, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Program, zoznam prednášajúcich a témy, kto...
Viac...
Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma....
Viac...
Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

BIBLICKÝ VÍKEND PRESUNUTÝ NA JAR 2022 – TERMÍN UPRESNÍME PODĽA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE   Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy...
Viac...
Letná biblická škola 2021

Letná biblická škola 2021

V dňoch 18.8. – 22.8.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium. Bib...
Viac...
1 2 3 6