Nasledovníci či svätí?

Dávame do vašej pozornosti adventný víkend s Bibliou, ktorý organizuje Cleopas, o. z. v spolupráci s RKCMBF UK.

Víkend sa uskutoční v dňoch 8. – 10. decembra 2023 v Dome Xaver v Badíne.

Ide o biblicko-duchovné sústredenie, v úvode ktorého bude predstavený adventný obraz „Judita a Mária“ od akad. mal. Dariny Gladišovej. Kým prvé dve prednášky sa budú venovať biblickým postavám Judite (Dr. M. Korytiaková) a Márii, Ježišovej matke (prof. A. Adam), v ostatných prednáškach (doc. J. Jančovič, ThLic. M. Mališ, doc. B. Štrba a Dr. T. Mejida) sa budú prednášajúci venovať témam a problematikám Markovho evanjelia.

Program bude spojený so spoločnou modlitbou, adoráciou i s možnosťou sviatosti zmierenia.

Viac informácií nájdete na Nasledovníci či svätí?

facebook