Stretnutie Rady KBD – jar 2020

16. mája 2020 sa stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2019 a prerokovali svoju činnosť na rok 2020. Sme radi, že sa podarilo nadviazať na predchádzajúce aktivity ako je napr. Kurz lektorov. Podarilo sa nám vytvoriť novú web stránku, rozbehnúť prácu so sociálnymi sieťami a médiami, pripraviť aplikáciu do smartfónov a pravidelne pripravovať komentáre k nedeľným čítaniam a sviatkom. Postupne rozširujeme našu členskú základňu a veríme, že svojou činnosťou napomôžeme k šírenie Božieho slova v spoločnosti.