Stretnutia Rady KBD v r. 2020

     19.septembra 2020 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Zo záväzkov, ktoré sme si stanovili na r. 2020 sa nám podarilo pokračovať v Kurzoch lektorov v rámci celého Slovenska, popri mobilnej aplikácii Rok Božieho slova sme spustili druhú, Liturgické čítania. Súčasťou týchto aplikácií sú aj komentáre k nedeľným čítaniam, ktoré pravidelne zverejňujeme na našej stránke. V tejto činnosti, ktorá bola pôvodne plánovaná len na Rok Božieho slova, budeme vďaka Vašej pozitívnej odozve pokračovať aj naďalej. Zároveň sme dokončili preklad ďalšej knihy od biblistu M. Grilliho Reč na vrchu a veríme, že do konca roka bude kniha aj na pultoch.

     Naďalej rozširujeme našu členskú základňu a tešíme, že sa nám podarilo tento rok stretnúť s niektorými z vás na Stretnutí členov a biblistov Katolíckeho biblického diela, ktoré sa konalo popoludní. Sme vďační za vaše inšpirácie a činnosť v biblickom apoštoláte, ktorej sa mnohí venujete vo svojich farnostiach a spoločenstvách. Stretnutie sme zakončili slávením sv. omše, ktorú celebroval biskup, Mons. František Rábek, zodpovedný za biblickú pastoráciu pri KBS.


16. mája 2020 sa stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2019 a prerokovali svoju činnosť na rok 2020. Sme radi, že sa podarilo nadviazať na predchádzajúce aktivity ako je napr. Kurz lektorov. Podarilo sa nám vytvoriť novú web stránku, rozbehnúť prácu so sociálnymi sieťami a médiami, pripraviť aplikáciu do smartfónov a pravidelne pripravovať komentáre k nedeľným čítaniam a sviatkom. Postupne rozširujeme našu členskú základňu a veríme, že svojou činnosťou napomôžeme k šírenie Božieho slova v spoločnosti.

facebook