sr. Dagmar Králová, FMA

sr. Dagmar Králová, FMA

Viac...
No Image

Stretnutie Rady KBD – jar 2020

16. mája 2020 sa stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2019 a prerokovali svoju činnosť na rok 2020. Sme radi, že sa podarilo nadviazať na predchádzajúce aktivity ako je napr. Kurz lektorov. Podari...
Viac...
Marek Vaňuš, SVD

Marek Vaňuš, SVD

Viac...
Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán úč...
Viac...
Mons. Jozef Jančovič

Mons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Základné vzdelanie získal na ZŠ v Krtovciach a v Nitrianskej Blatnici (1974-1982), následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Topoľčanoch (1982-1986) a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej tech...
Viac...