sr. Dagmar Králová, FMA

sr. Dagmar Králová, FMA

Členka rady KBD sestra ThDr. Ing. Dagmar Kráľová PhD sa narodila vo Veľkých Úľanoch, okres Galanta. Po absolvovaní gymnázia v Senci pokračovala štúdiom chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení skladala prvé sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice...
read more
No Image

Stretnutia Rady KBD v r. 2020

     19.septembra 2020 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Zo záväzkov, ktoré sm...
read more
Marek Vaňuš, SVD

Marek Vaňuš, SVD

read more
Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán úč...
read more
Mons. Jozef Jančovič

Mons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Po absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch pokračoval štúdiom odboru Kvasná chémia a biotechnológie na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave (1986-1991). Základné teologické štúdium získal na ...
read more