Liturgicko-pastoračná pomôcka k Nedeli Božieho slova

V rámci príprav na slávenie Nedele Božieho slova v tomto roku ponúkame Liturgicko-pastoračnú pomôcku, ktorá bola voľne spracovaná a inšpirovaná podľa brožúry z r. 2020, vydanej v San Paule: Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova EvangelizzazioneLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO.

Na preklade sa podieľal Marek Vaňuš, SVD

Predložený text pojednáva o význame Nedele Božieho slova, ktorý vychádza z apoštolského listu vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis, približuje knihy používané pri slávení liturgie a ich miesto v chráme, vyzdvihuje „gestá“ používané v súvislosti s Bibliou, v učení cirkevných otcov a niektorých pápežov ukazuje na potrebu prítomnosti Božieho slova v živote veriacich, načrtáva niektoré z metód práce s biblickým textom formou Lectio divina a ponúka inšpiráciu modlitby nad textom evanjelia Mt4,12 – 23, ktoré sa číta v tomto roku v Nedeľu Božieho slova spolu s krátkym komentárom. V závere je predstavená jedna z možností ako si uctiť Božie slovo v našich domácnostiach.

Veríme, že aj tieto texty vás povedú v slávení Nedele Božieho slova vo vašich životoch a napomôžu prehĺbiť vzťah so živým Slovom.

Celý text nájdete na : nedeľa Božieho slova.

facebook