Príhovor riaditeľa KBD na leto

Milí priatelia a sympatizanti biblického apoštolátu,
v nasledujúcich mesiacoch chceme v Katolíckom biblickom diele dohnať zameškané, preto sme pripravili niekoľko zaujímavých podujatí, na ktoré sa ešte stále dá prihlásiť. Letná biblická škola, biblické kurzy na vybrané témy; aj takýmto spôsobom môžeme lepšie spoznávať Božie slovo a nechať ho, aby formovalo náš život.
Keďže mnohí máme skúsenosť s online vzdelávaním, okrem klasických kurzov pre lektorov, ktoré sú stále otvorené farnostiam, pripravujeme na jeseň aj dva online lektorské kurzy, ktoré môžu zaujať najmä lektorov v menších farnostiach, ale aj veriacich, ktorí sa jednoducho chcú naučiť správne prednášať Božie slovo.
Využime letný čas na regeneráciu síl a oddych. Nezabudnime si vziať so sebou Sväté Písmo, aby sme boli stále pripravení počúvať vnuknutia Ducha Svätého.

facebook