Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, príchod teplejšieho počasia je sprevádzaný výrazným ústupom pandémie koronavírusu, čo nám dáva nádej, že sa postupne vrátime do normálneho života. Na Katolíckom biblickom diele sa z toho veľmi tešíme, lebo sa chceme vrátiť k plánovaným aktivitám biblického apoštolátu. Ako uvidíte nižšie, v najbližšom období sme pripravili biblické víkendy na vybrané témy a letnú biblickú školu. Rovnako povzbudzujeme farnosti, aby v spolupráci s nami zorganizovali lektorské kurzy. Zároveň ponúkame výhodné ceny na nákup puzzle s biblickou tematikou, čo ocenia najmä rodičia a príbuzní detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Božie Slovo v týchto zložitých časoch bolo pre nás veľkou oporou a inšpiráciou. Využime nadchádzajúce obdobie, aby sme ho lepšie poznali a čítali. Zdieľajme svoju duchovnú skúsenosť s ďalšími, nech sa radostná zvesť evanjelia šíri po celom našom Slovensku.

Všetkým vyprosujem na príhovor Božej Matky, Panny Márie, požehnané májové dni.

facebook