Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky jej regióny a ich činnosť. 
Na oživenie tejto nevyhnutnej modlitbovej podpory Katolícka biblická federácia od tohto mesiaca otvorila novú sekciu na svojej webovej stránke, kde sa každý mesiac budú prezentovať modlitebné úmysly pre každý región, či podoblasť.

Viac na stránke Katolíckej biblickej federácie


Mesiac júl

„Modlime sa, aby mali kresťania v Číne neobmedzený prístup k Božiemu slovu a možnosť študovať ho a sláviť v slobode.“

Podoblasť Severovýchodná Ázia
     Krajiny nachádzajúce sa medzi Hongkongom a Japonskom. Najväčšou výzvou v tomto regióne je situácia cirkvi v Číne, kde kresťania nemôžu voľne ohlasovať Božie slovo a otvorene praktizovať svoju vieru. Každé tri roky región organizuje stretnutie Čínskej asociácie katolíckych biblických spoločností Číny, ktorej sa zúčastňujú delegáti zo všetkých ázijských krajín, vrátane Číny. Je potrebné zdôrazniť prínos Južnej Kórey, ktorá podporuje ďalšie regióny federácie pri vydávaní a distribúcii Biblie. Tento región má veľký potenciál pokračovať v raste a rozširovaní aj vďaka skutočnosti, že v Číne sa nachádza najväčšia biblická tlačiareň na svete.