Súvislé čítanie Jánovho evanjelia

Vo farnosti Nová Lesná pripravili veriaci 22.1.2021 v rámci prípravy na nedeľu Božieho slova aktivitu Súvislé čítanie Jánovho evanjelia, ktoré sa uskutoční od 15.00 hod. (približne na 2 hodiny) online cez konto farnosti na youtube (Rímskokatolícka farnosť Nová Lesná) a na FB profile farnosti. Do čítania sa zapoja okrem miestneho farára A. Ziolkovského aj veriaci farnosti.

Čítanie sa uskutoční za dodržania všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení a s rešpektovaním aktuálnych obmedzení v súvislosti s COVID-19.

facebook