Mons. František Rábek o uplynulom Roku Božieho slova

Sv. otec František vydal k 1600. výročiu úmrtia sv. Hieronyma apoštolský list Scripturae Sacrae affectus (Láska k Svätému Písmu). 30. septembra 2020 sa zároveň aj uzatvoril Rok Božieho slova, ktorý bol vyhlásený Konferenciou biskupov Slovenska na podnet Katolíckej biblickej federácie. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý je okrem iného aj predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru vrámci Konferencie biskupov Slovenska niekoľko otázok. Jeho odpovede uvádzame v plnom znení nižšie.

1. Ako biskup ste okrem iného aj predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru vrámci Konferencie biskupov Slovenska. Ako vnímate túto službu a k nej prislúchajúcu starostlivosť o biblický apoštolát na Slovensku?

Súvis medzi sv. Písmom a kultúrou je veľmi hlboký, veď naši vierozvestci, v snahe priniesť nám posolstvo sv. Písma, vytvorili hlaholiku, napísali preklady, pripravili knihy, ktoré predstavovali základ kultúry nášho ľudu a súčasne boli podnetom pre skultúrňovanie života nášho národa. Dnes síce nemusíme vytvárať písmena, hoci preklady kníh sv. Písma do modernej slovenčiny robia naši odborníci aj v rámci SAV, celkom iste potrebujeme v duchu Božieho slova skultúrňovanie všetkých oblastí nášho súčasného života. Deficit veriaceho vzťahu k Božiemu slovu sa, žiaľ, prejavuje na strate kultúrnosti v mnohých oblastiach, takže súčasný spisovateľ Anton Lauček sa cítil nútený nadpísať analýzu súčasného stavu mnohých oblastí našej kultúry titulom „Debilizácia“ národa. Teda najvyšší čas, aby sme sa odrazili od dna a pomocou Božieho slova skultúrňovali naše myslenie, našu tvorbu, ako aj náš každodenný život.

2. Cirkev v poslednom roku prežívala Rok Božieho slova, ktorý sa prednedávnom skončil (30.9.2020). Ako ste Vy prežívali Rok Božieho slova? Bol pre Vás niečim výnimočný?

Na začiatku Roku Božieho slova sme v pastierskom liste napísali, že základným programom celého tohto roka má byť veriaci záujem o vnímanie liturgických čítaní a homílií na liturgii. O to som sa snažil aj ja, jednak osobným prístupom, ako aj službou hlásania Božieho slova. Keďže do tohto obdobia nám brutálne zasiahla pandémia a nemohli sme sa stretávať na Bohoslužbách, snažil som sa sprostredkovávať posolstvo biblických čítaní daných dní prostredníctvom elektronických médií. Keďže išlo o Veľkonočné obdobie, materiál ktorý vznikol som použil pre prípravu knihy s názvom „Posolstvo Veľkej noci“, ktorá by mala v krátkom čase vyjsť.

3. Aké posolstvo v nás zanechal Rok Božieho slova a na čo by nemali zabudnúť, aby v nás Božie slovo stále žilo?

Podstatné je, aby sme si naďalej udržali živý a denný záujem o posolstvo Božieho slova, a aby sme sa v zmysle Ježišovej výzvy o múdrom staviteľovi snažili uskutočňovať Božie slovo vo všetkých oblastiach nášho života, počnúc od myšlienok až po konkrétne skutky.

facebook