Tvár Krista v Evanjeliu podľa Marka

16.10.2020 začína v kežmarskom dekanáte aktivita Tvár Krista v Evanjeliu podľa Marka, kde si veriaci a záujemcovia každý deň prečítajú jednu kapitolu z Evanjelia podľa Marka a sledujú tak príbeh Ježiša z Nazaretu. Dekan kežmarského dekanátu biblista F. Trstenský pozýva aj týmito slovami: „Markovo evanjelium má 16 kapitol. Ak teda budeme čítať jednu kapitolu denne, tak v posledný októbrový deň budeme čítať o Ježišovom vzkriesení. Vidím v tom nádherné prepojenie na nasledujúci sviatok Všetkých svätých (1. november) ako aj Pamiatku všetkých verných zosnulých (2. november). Z tejto perspektívy chceme ako kresťania pozerať nielen na životy tých, ktorí už pred nami odišli do večnosti, ale aj na náš vlastný život. Ježišovo vzkriesenie je našou nádejou a radosťou, ale aj východiskom, z ktorého vychádzajú naše životné hodnoty a zásady.“

bližšie informácie na Tvár Krista v Evanjeliu podľa Marka

facebook