Niektoré rady k čítaniu Svätého písma

V nedeľu 24. januára budeme v Katolíckej Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí majú pred čítaním bázeň, aby biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že vyjadrovanie v Biblii je odlišné od dnešnej doby. V novej časti podcastu biblista František Trstenský ponúka niektoré rady a postrehy ako čítať a rozumieť Sväté písmo.

Prežime Nedeľu Božieho slova, ako keď slávime narodeniny. Vtedy ďakujeme za dar života. Keď berieme do rúk Sväté písmo a čítame ho, ďakujeme za Božie slovo, ktoré je prameňom pre náš duchovný život. Nech táto nedeľa je zvlášť v našich rodinách radostným a slávnostným stretnutím pri Svätom písme,“ povzbudzuje kežmarský farár a dekan.

Všetky doterajšie časti podcastu KAIROS si všetci záujemcovia môžu vypočuť na webstránke kežmarskej farnosti: www.fara-kezmarok.sk

facebook