Príhovor Mons. Antona Tyrola na jún

Milí naši členovia a priaznivci biblického diela!

V prvý júnový deň vás všetkých srdečne pozdravujeme v Pánovi e želáme všetko dobré. Po mariánskom mesiaci máji hľadíme v ústrety júnovým udalostiam, medzi ktoré na prvé miesto patria kňazské a diakonské vysviacky a na prelome mesiacov máj a jún aj slávnosti prvého svätého prijímania v našich farnostiach. Je to vždy veľká radosť sledovať radostné výrazy tvárí prvoprijímajúcich detí, ako aj sväté odhodlanie na tvárach našich novokňazov a diakonov, ktorí dali svoje slovo Ježišovi a Cirkvi na celý život. Keď si v tejto súvislosti vezmeme do úvahy fakt, že práve v týchto dňoch slávime aj slávnosť Božieho tela a krvi, slávnosť (ba aj mesiac) Božského srdca Ježišovho, vidíme, že tu ide o výmenu duchovných darov: Božieho sebadarovania ľuďom a ľudskej slobody, darovanej Bohu zo strany človeka. To robí tento mesiac jún krásnym a dôležitým aj pre naše duchovné snahy prostredníctvom Božieho slova. Veď každá sviatosť sa vždy vysluhuje v sprievode Slova, ktoré sa snažíme pochopiť, a ním si pomáhať v duchovnom živote. Prežime teda aj tento mesiac v svätom úsilí a nadšení z jeho počúvania a radosti z jeho účinku

v nás.

facebook