Otvárajme dvere

Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prebieha unikátny vzdelávací program s názvom Otvárame dvere, ktorý sa venuje vzájomnému spoznávaniu židovsko-kresťanskej tradície. Vzácni hostia a prednášajúci sa venujú vo svojich prednesoch rozličným oblastiam ako sú:

Dr. Norbert Hofmann: Nedávny vývin v židovsko-katolíckom dialógu
ThDr. Lucia Hidvéghyová: Majú kresťania a židia spoločnú Bibliu?
Rabín Josh Ahrens: Ako židia rozumejú Biblii?
Prof. Peter Dubovský, SJ: Exodus: Od reality po poexilovú a kristologickú interpretáciu
doc. Bohdan Hroboň, PhD.: Pamäť v Žalmoch a Žalmy v pamäti
Rabín Dr. Andrew Goldstein: Iba dve prikázania: Pamätaj a nezabudni!
ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD.: Čo má spoločné Noeho holubica s pokáním židov a kresťanov?
Rabín Dr. Andrew Goldstein: Jeremiáš, ktorý dúfal v budúcnosť
ThDr. Jozef Jančovič, SSLic., PhD.: Utrpenie a epidémie cez optiku Starého zákona

Prednášky si viete pozrieť na stránke univerzity Otvárame dvere

facebook