Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Po Nedeli Božieho slova, ktorá tohto roku pripadla na 22. január, sme už začali premýšľať nad programom, ktorým si pripomenieme 30. výročie vzniku Katolíckeho biblického diela. Bolo to presne 22. marca 1993, keď v Spišskej Kapitule vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra ako predseda KBS podpísal zriaďovaciu listinu KBD. Túto listinu vystavil a podpísal na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska. Slávnostné otvorenie biblického diela sa uskutočnilo 20. júna 1993 za účasti obidvoch vtedajších spišských biskupov Mons. F. Tondru a Mons. A. Imricha. Zo stredoeurópskeho subregiónu z Klosterneuburgu bol prítomný vtedajší predseda dr. Norbert W. Höslinger. Prvým sídlom KBD sa stalo mesto Svit, a to severné krídlo budovy farského úradu. V týchto priestoroch, špeciálne naprojektovaných pre tento účel, KBD sídlilo až do 1.10. 2012, keď bolo z rozhodnutia KBS presťahované do priestorov Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sídli až dodnes. Tridsať rokov trvania KBD si chceme pripomenúť jednak 18. marca vo Svite zasadnutím Rady KBD a jednak v septembri 2023 v Ružomberku stretnutím s členmi KBD, o čom budeme verejnosť v priebehu letných mesiacov vopred informovať.

Podobne, ako sme našich členov a sympatizantov vo februárových Biblických impulzoch informovali o kurze lektorov v Považskej Bystrici (9. 12. 2022), chceme aj teraz s radosťou uviesť, že 25. februára 2023 sme podobný kurz absolvovali v Prešove, konkrétne vo farnosti Krista Kráľa na sídlisku Sekčov. Kurzu sa zúčastnilo okolo 40 lektorov z tamojšej farnosti aj z okolitých spoločenstiev. Štruktúra tohto celodenného kurzu bola podobná ako predtým. Bol to prvý kurz, čiže prednášatelia sa venovali štyrom témam z oblasti liturgiky (štruktúra lekcionárov), rétoriky (výslovnosť a práca s mikrofónom), biblická formácia sa týkala pojmu inšpirácie Písma a duchovná formácia bola zameraná na duchovný život lektorov. Prostredie a atmosféra na kurze boli výborné a medzi prednášateľmi sa objavil aj známy košický liturgista, Mons. prof. Gabriel Ragan, ktorému touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za pomoc pri liturgickej formácii tamojších lektorov.

Zo Svätej zeme sme sa dozvedeli, že tamojší mladí františkáni sa rozhodli v skupinách odcestovať do Sýrie a pomáhať osobne tým, ktorí utrpeli škody pri nedávnom zemetrasení, ktoré malo obrovské rozmery. Sestry misionárky lásky Matky Terezy už 50 rokov pôsobia v Pásme Gazy a pomáhajú miestnym obyvateľom v ťažkých podmienkach ich života. Všetci tamojší obyvatelia bez rozdielu náboženstva si ich prácu vážia a volajú ich „anjeli Gazy“. A do tretice zo Svätej zeme: Kustodia Svätej zeme od začiatku pôstneho obdobia spustila sériu každodenných krátkych podcastov k evanjeliovým úryvkom podľa príslušných dní. Robia to tak, že každý deň jeden z tamojších františkánskych pátrov komentuje text, ktorý sa číta pri bohoslužbách. Séria komentárov má názov PodLectio.

spracoval Mons. Anton Tyrol

facebook