Hieronymova noc – nočné čítanie Svätého Písma

Záujemcov pozývame na nočné čítanie Svätého Písma, pod názvom Hieronymova noc. Program prebieha v Košickom Dóme sv. Alžbety 29.-30.9.2020 a začína sa sv. omšou o 18,00hod. Hlavným celebrantom je biblista R. Lapko. Noc „končí“ spoločnými rannými chválami o 5,40hod a sv. omšou o 6,00hod. Zapísať sa čítanie sa môžete v sakristii Katedrály alebo na farský e-mail: domsvalzbety@gmail.com

facebook