Príhovor Mons. Antona Tyrola na august

Milí priatelia a priaznivci biblického apoštolátu!

Opäť si vás srdečne pozdravujeme z biblického diela, celoslovenskej inštitúcie na podporu biblického apoštolátu, biblickej pastorácie a biblickej kultúry. Pred mesiacom sme vám v biblických impulzoch želali príjemné a požehnané prežitie prázdninových a dovolenkových dní či týždňov. Teraz sa nachádzame uprostred prázdnin a veríme, že sa vám z toho želania podarilo aspoň niečo uskutočniť alebo sa ešte – veríme – podarí.

Chceme si dnes pripomenúť vzácneho kňaza, Jozefa Žvandu, ktorý pracoval v Univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku. Do večnosti prešiel 20. júna 2023. Spomíname ho preto, že mal veľmi pozitívny vzťah voči biblickému dielu, ktoré v ostatných rokoch našlo svoje útočisko v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vždy, keď sme mali stretnutie Rady KBD, nám veľmi ochotne vychádzal v ústrety a pravidelné rokovania sme mávali v priestoroch pastoračného centra na KU v Ružomberku. Nech mu Pán Boh odplatí jeho dobrotu.

Počas letných prázdnin uvažujeme nad systémom práce KBD v budúcnosti. Na jesennom stretnutí s členmi KBD – bude to 14. októbra 2023 – sa chceme aj tejto otázke venovať a predstaviť určitú víziu práce v súčasných podmienkach, ktoré prežívame v Cirkvi a na Slovensku. Pri príležitosti Sviatku hôr v Zuberci (9. júla) nám pán biskup František Rábek prisľúbil účasť na stretnutí s vami v Ružomberku a tomuto stretnutiu bude predchádzať ešte jedna porada, na ktorej upresníme priebeh tohto októbrového stretnutia. Isto-iste bude možnosť podeliť sa so skúsenosťami v oblasti biblického apoštolátu, takže si už môžete pripravovať svoje vystúpenia.

facebook