Kurz lektorov Kežmarok

Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Kežmarok pripravilo pre záujemcov a lektorov z farností dekanátu Kežmarok Kurz lektorov, ktorý sa uskutočnil 19. septembra 2020 v priestoroch Charity pri Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku.

Bol ukončený spoločným slávením Eucharistie, na ktorom boli účastníkom kurzu odovzdané certifikáty o jeho absolvovaní.

Kurzu sa zúčastnilo vyše 80 záujemcov, z čoho máme veľkú radosť.

Veľká vďaka patrí aj dekanovi Kežmarského dekanátu biblistovi F. Trstenskému, ktorý spolu s veriacimi farnosti dôstojne pripravili priestor pre uskutočnenie kurzu.

Počas kurzu bol nahraný aj audio záznam.

facebook