Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Srdečne vás pozývame na ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti biblických vied. Tentokrát našou témou budú Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie.

Prekladateľ biblických textov stojí hneď pred niekoľkými problémami. Tie sa netýkajú znalosti biblických jazykov ako takých, ale ich špecifík v oblasti lexiky či syntaxe, ktoré sú stále predmetom diskusie. Ďalším podstatným problémom je otázka prekladovej predlohy, pre ktorú je rozhodujúca poctivá práca v oblasti textovej kritiky. Pred takýmito výzvami stáli už prekladatelia v staroveku, pričom niektoré otázky ostávajú otvorené dodnes.

Pozvaní hostia na našej konferencii sú znalcami biblických jazykov ako aj odborníkmi v oblasti textovej kritiky. Otváraciu prednášku prednesie Hermann-Josef Stipp, emeritný profesor Mníchovskej univerzity (LMU), ktorý je svetovo známym odborníkom na Knihu proroka Jeremiáša a na vzájomný vzťah jej gréckeho a hebrejského textu. Prednáška je otvorená pre širokú verejnosť a uskutoční sa 29. 9. 2021 o 18:00 v priestoroch Centra Spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14).

bližšie informácie TU

 

zdroj: http://biblia.rimkat.sk/pozyvame-na-medzinarodnu-vedecku-konferenciu-o-vyzvach-pri-prekladani-biblie/

 

facebook