Mgr. Juraj Vidéky

Juraj Vidéky sa narodil v Trenčíne (1976), kde študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdia informatiky na vtedajšej Matematicko-fyzikálne fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) začal pracovať ako softvérový inžinier. Popri zamestnaní študoval v rokoch 2003-2008 katolícku teológiu na RKCMBF UK.

Od roku 2008 pracoval v rámci Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) na revíziách slovenského ekumentického prekladu Biblie (SEB). V rokoch 2010-2012 spoluorganizoval Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. Od roku 1999 sa venuje webovému portálu breviar.sk a aplikáciám pre mobilné zariadenia, ktoré sprístupňujú modlitbu liturgie hodín širokej verejnosti (aktuálne v slovenskom, českom, maďarskom a latinskom jazyku).

Je ženatý, žije v Bratislave, s manželkou Katarínou majú 5 detí. Pôsobí ako žalmista vo svojej domovskej farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke. Má rád prírodu, turistiku, skauting a hudbu vrátane liturgickej. Rád si zahrá moderné spoločenské hry a na gitare.

Foto (c) Noro Knap

facebook