LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA Téma: Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev. Ako má dnes cirkevné spoločenstvo čítať a chápať Knihu zjavenia. Prednášajúci: Peter Olas –  Biblista a kňaz pracuje na doktorskej práci z biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v...
read more
No Image

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA Téma: Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev. Ako má dnes cirkevné spoločenstvo čítať a chápať Knihu zjavenia. Prednášajúci: Peter Olas –  Biblista a kňaz pracuje na doktorskej práci z biblickej teológ...
read more
No Image

BIBLICKÉ IMPULZY II. ročník, máj 2024

  Biblické impulzy -Máj 2024-1
read more
No Image

Kurz lektorov I. – 02.03. 2024 Čierne Kľačany

read more
No Image

BIBLICKÉ HRY

SPOLOČENSKÁ HRA – HRDINOVIA BIBLIE Dávame vám do pozornosti zábavno-náučnú spoločenskú hru, vhodnú pre rodiny ale aj pre erkárov, biblické krúžky, stretká alebo na vyučovanie ako katechetickú pomôcku. Hra otestuje vašu pozornosť a ve...
read more
Komentáre k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Komentáre k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Prvé čítanie: Gn 3,9–15.20 Známe rozprávanie z Knihy Genezis rozvíja, čo sa dialo v raji po hriechu, keď sa Adama s Evou skryli medzi stromy záhrady (v. 8). Iniciatívu preberá Boh a kladie otázky: Kde? (v. 9); kto? (v. 11); čo? (v. 13)....
read more
Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločens...
read more
No Image

Biblický slávnostný ruženec

Biblický slávnostný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal. 1. Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. 2. Aj vy ste...
read more
No Image

Biblický bolestný ruženec

Biblický bolestný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. 1. Tu prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 2. Vzal so sebou...
read more
No Image

Biblický ruženec svetla

Biblický ruženec svetla Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne. 1. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 2. Povedal: „Ja som hlas vola...
read more