No Image

Prof. Róbert LAPKO

Róbert Lapko sa narodil v roku 1972 vo Vranove nad Topľou. Stredoškolské vzdelanie v roku 1991 ukončil na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. Po štúdiách katolíckej teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule bol v roku 1998...
read more
Doc. Mária Kardis

Doc. Mária Kardis

Narodila sa v Bardejove, je vydatá a s manželom majú tri deti. Základnú školu a stredoškolské vzdelanie na Gymnázium Leonarda Stöckela absolvovala v Bardejove. V roku 1993 nastúpila na teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakult...
read more
No Image

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

   ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. (1976 v Spišskej Novej Vsi), je rímskokatolíckym kňazom Spišskej diecézy, odborným asistentom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; riaditeľom Katolíckeho b...
read more
sr. Dagmar Králová, FMA

sr. Dagmar Králová, FMA

read more
Kurz lektorov Bratislava

Kurz lektorov Bratislava

ZRUŠENÝ  PRE AKTUÁLNU EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU  O náhradnom termíne budeme informovať keď sa situácia zlepší Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s RKCMBF UK a Arcidiecézou Bratislava pripravujú pre záujemcov a lektorov Kur...
read more
Marek Vaňuš, SVD

Marek Vaňuš, SVD

read more
Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma

Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma

V Roku Božieho slova a v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Ružomberku sme sa rozhodli v tomto letnom semestri zrealizovať aktivitu pod názvom Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma. Po dohode s o. Róbertom Slotkom, kaplán...
read more
Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11

Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova v tomto letnom semestri srdečne pozýva na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do ...
read more