Kurz lektorov Bratislava

ZRUŠENÝ  PRE AKTUÁLNU EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU  O náhradnom termíne budeme informovať keď sa situácia zlepší

Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s RKCMBF UK a Arcidiecézou Bratislava pripravujú pre záujemcov a lektorov Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2020 v čase od 8,30h – 15,30h v Aule RKCMBF UK, Kapitulská 26.

Program kurzu:
8,30h – sv. omša v kaplnke semináru
9,15h – 15,30h – registrácia účastníkov, program prednášok a obed
      „Moje slovo urobí…, čo som si želal“ Iz 55,11 (Jozef Jančovič)
„Stôl Božieho slova v liturgii“ (Vladimír Kiš)
„Gramatické a fonetické zásady pri čítaní a technika jeho prednesu“ (Eva Žilineková)
„Konkrétne ukážky čítania a cvičenia učasníkov“ (Eva Žilineková)
15,30h – odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu

Registrácia a prihlásenie na obed na kurzlektorov@iskra.sk alebo cez formulár.

Účastnícky poplatok je 5 – platí sa na mieste, je v ňom zahrnutá publikácia a obed, príp. malé občerstvenie. Keďže nemôžeme vyhovieť účastníkom kurzu s rozličnou diétou, prosíme, aby si títo účastníci zabezpečili stravu vo vlastnej réžii (ideálne vo forme balíčka). Pitný režim bude zabezpečený (káva, čaj, voda).

Prosíme účastníkov, aby si nezabudli rúško, príp. inú ochranu tváre a rešpektovali aktuálne hygienické epidemiologické predpisy. Dezinfekcia bude zabezpečená na mieste. Organizácia podujatia podlieha aktuálne platným opatreniam v súvislosti s COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v nadväznosti na prípadné nové vyhlásené opatrenia a nariadenia týkajúce sa situácie s koronavírusom. Za porozumenie ďakujeme.

facebook