Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova v tomto letnom semestri srdečne pozýva na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vždy v posledný utorok mesiaca o 18:00 hod. v Aule fakulty.

Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstavuje ThDr. SSL. Jozef Jančovič, PhD.

Vstup na prednášky je voľný.

Termíny a témy stretnutí:

28. januára: Znamenitý začiatok (Gn 1,1-2,3)
25. februára: Raj, rebro a regres (Gn 2,4-3,25)
31. marca: Na stope Kainovho srdu a znaku (Gn 4,1-16)
28. apríla: Špirála života a zla sa roztáča (Gn 4,17-5,32)
26. mája: Očista zeme a reštart cez Noema (Gn 6-9)
30. júna: Babylonská veža a Boží projekt (Gn 11,1-9)

V utorok 28. januára sa v hromadnom počte na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Aule Benedikta XVI. začala v rámci Roku Božieho slova séria prednášok pre verejnosť, v rámci ktorých začali poslucháči spolu vstupovať do hĺbky, aktuálnosti ale i problémov Božieho slova v úvode Knihy Genezis. Po hodinovom výklade nasledovala diskusia. Poslucháči sa pýtali najmä na aktuálne otázky týkajúce sa danej správy o stvorení.

Záznam aj prezentácia z utorkového programu si môžete pozrieť na tomto linku: Nádej a výzvy z knihy Genezis

facebook