Logo Nedele Božieho slova

Farebné logo predstavuje cestu učeníkov do dediny Emmaus, keď sa k nim v určitej chvíli priblížil vzkriesený Ježiš. Ikona pochádza od sestry Marie-Paul Farran, egyptskej rehoľníčky, členky Kongregácie Notre-Dame du Calvaire, ktorá žila a pracovala vo svojom kláštore na Olivovej hore v Jeruzaleme a zomrela pred rokom v máji. Logo znázorňuje vzkrieseného Krista, ktorý drží v ľavej ruke zvitok, čo symbol Svätého písma, ktoré našlo v jeho osobe svoje naplnenie. Po jeho boku sú dvaja učeníci: Kleopas, ktorého meno výslovne spomína Lukáš, a – podľa niektorých exegétov – manželka Mária. Tváre oboch sú obrátené ku Kristovi. Kleopas drží v ruke palicu, znamenie púte. Mária, ukazuje jednou rukou nahor zatiaľ čo druhou akoby sa dotýkala Pána, potvrdzujúc, že splnil starodávne sľuby a je živým Slovom, ktoré musí byť hlásané svetu. I Kleopas voľnou rukou ukazuje cestu, na ktorú sa musia všetci učeníci vydať, aby priniesli dobrú zvesť všetkým. Hviezda, symbol evanjelizácie a obraz „večného svetla“, vedie ich cestu a ukazuje im jej smer. Stojí za to povšimnúť si, že chodidlá všetkých troch sú zobrazené ako v pohybe, čo značí, že ohlasovanie Zmŕtvychvstalého Krista nemožno dosiahnuť „unavenými alebo lenivými učeníkmi“, ale iba tými, ktorí sú „dynamickí“ a pripravení nachádzať vždy nové spôsoby, ako hovoriť, aby sa Sväté písmo mohlo stať živým sprievodcom života Cirkvi a ľudu. Tým chce vyjadrenie loga poukázať na samotný zmysel Nedele Božieho Slova.

facebook