No Image

Biblický radostný ruženec

Biblický radostný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 1. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho,  menom Jozefovi. A meno...
read more
Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Dávame do vašej pozornosti výstavu, diskusiu a sériu prednášok o Biblii vo Vranove nad Topľou, ktorú organizuje Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, Slavistic...
read more
No Image

Stretnutia Rady KBD v r. 2021

16.10.2021 sa stretli členovia Rady KBD spolu s riaditeľom, aby prerokovali uplynulé aktivity KBD a pripravili plán aktivít na rok 2022. Zo stretnutie vzišlo viacero podnetných návrhov. Okrem stálych aktivít, ktoré sú rokmi overené ako sú Kurzy l...
read more
Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

čítanie: Dt 4,1-2.6-8 Kniha Deuteronómium je posledná, piata kniha z radu Mojžišových kníh. Obsahuje viaceré rozlúčkové reči Mojžiša, v ktorých on hodnotí a ešte raz prechádza celú cestu putovania národa po púšti z egyptského otroct...
read more
No Image

Mgr. Juraj Vidéky

Juraj Vidéky sa narodil v Trenčíne (1976), kde študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdia informatiky na vtedajšej Matematicko-fyzikálne fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) začal pracovať ako softvérový inžinier. Popri zame...
read more
No Image

Ježiš Kristus

Texty pre učiteľov pre štvrtý tematický celok prvého ročníka cirkevných gymnázií S. Justína Kosturová, OP Ježiš Kristus – prostredník medzi Bohom a človekom 1 Historická otázka o Ježišovi 1.1 Dokumenty o Ježišovi A. Náučný cieľ ...
read more
No Image

Veľkosť a otázky človeka

read more
No Image

Duch Svätý

Teologické línie k téme „Duch Svätý“ pre 1. ročník gymnázií (10 vyučovacích hodín) Vedomie a skúsenosť ducha. Jazykové, religionistické a filozofické východisko            Cieľ: Pred zaoberaním sa s obsahom viery v Ducha...
read more
No Image

Náboženstvá – miesta stretnutia človeka s Bohom

1. ročník, 3. tematický celok, 8 hodín Prehľad tém: Čo je náboženstvo. Dôvody pre skúmanie náboženstva. Prejavy náboženstva a jeho pôvod. Odpovede na potreby človeka – znovupotvrdenie. Ďalšie aspekty – tajomstvo a túžba po dokonalosti....
read more
No Image

Božie zjavenie a viera

Pojem „Zjavenie“ Zjavenie ako Božia iniciatíva a jej charakteristika. Dnešné kresťanstvo sa chápe ako zjavené náboženstvo, kresťanská teológia je považovaná za vedu o zjavení. Kresťanstvo súčasnej modernej doby sa naozaj charakterizuje ...
read more