No Image

Duch Svätý

Teologické línie k téme „Duch Svätý“ pre 1. ročník gymnázií (10 vyučovacích hodín) Vedomie a skúsenosť ducha. Jazykové, religionistické a filozofické východisko            Cieľ: Pred zaoberaním sa s obsahom viery v Ducha...
Viac...
No Image

Náboženstvá – miesta stretnutia človeka s Bohom

1. ročník, 3. tematický celok, 8 hodín Prehľad tém: Čo je náboženstvo. Dôvody pre skúmanie náboženstva. Prejavy náboženstva a jeho pôvod. Odpovede na potreby človeka – znovupotvrdenie. Ďalšie aspekty – tajomstvo a túžba po dokonalosti....
Viac...
No Image

Božie zjavenie a viera

Pojem „Zjavenie“ Zjavenie ako Božia iniciatíva a jej charakteristika. Dnešné kresťanstvo sa chápe ako zjavené náboženstvo, kresťanská teológia je považovaná za vedu o zjavení. Kresťanstvo súčasnej modernej doby sa naozaj charakterizuje ...
Viac...
No Image

Prof. Róbert LAPKO

Róbert Lapko sa narodil v roku 1972 vo Vranove nad Topľou. Stredoškolské vzdelanie v roku 1991 ukončil na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. Po štúdiách katolíckej teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule bo...
Viac...
Doc. Mária Kardis

Doc. Mária Kardis

Narodila sa v Bardejove, je vydatá a s manželom majú tri deti. Základnú školu a stredoškolské vzdelanie na Gymnázium Leonarda Stöckela absolvovala v Bardejove. V roku 1993 nastúpila na teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakult...
Viac...
No Image

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

   ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. (1976 v Spišskej Novej Vsi), je rímskokatolíckym kňazom Spišskej diecézy, odborným asistentom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; riaditeľom Katolíckeho b...
Viac...
sr. Dagmar Králová, FMA

sr. Dagmar Králová, FMA

Viac...
Kurz lektorov Bratislava

Kurz lektorov Bratislava

ZRUŠENÝ  PRE AKTUÁLNU EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU  O náhradnom termíne budeme informovať keď sa situácia zlepší Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s RKCMBF UK a Arcidiecézou Bratislava pripravujú pre záujemcov a lektorov Kur...
Viac...
Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločens...
Viac...
Marek Vaňuš, SVD

Marek Vaňuš, SVD

Viac...