Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21)

Téma: Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21)

Prednášajúci: Doc. SSD Blažej F. Štrba

  • od roku 2006 pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prednáša biblickú hebrejčinu, biblickú archeológiu, úvod do Starého a Nového zákona a exegézu najmä Starého zákona. Je šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca, členom niekoľkých slovenských a medzinárodných organizácií pôsobiacich na poli biblických vied a katolíckej teológie – v službe Božieho slova. Od roku 2013 počas druhého semestra permanentne prednáša exegézu Starého zákona aj na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. V decembri 2020 bol menovaný pápežom Františkom za riadneho člena Pápežskej biblickej komisie a v roku 2021 mu bol udelený titul docent v odbore katolícka teológia. (zdroj)

Miesto: Duchovné centrum, Dom Xaver, Badín

Termín: 24.8. – 28.8.2022

Počet účastníkov: max. 30

Poplatok: 130€ (v cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, potrebné materiály)

facebook