Kurz lektorov – Poprad

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční
v Poprade 21. 8. 2021, v čase od 8,00h – 18,00h,
v priestoroch 
PASTORAČNÉHO CENTRA farnosti Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 15.


Program:

  • Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková
  • Duchovný život lektorov: základné predpoklady – Prof. František Trstenský
  • Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov – ThDr. Radomír Bodziony
  • Porozumenie biblických textov – inšpirácia – Prof. Anton TYROL
  • Odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu
  • o 18.30 hod – svätá omša v konkatedrále

Prihlásiť sa môžete po sv. omši, účastnícky poplatok sa hradí na mieste.

 

Prosíme o dodržanie všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení v súvislosti v COVID-19 v čase konania Kurzu lektorov.

facebook