Letná biblická škola 2021

V dňoch 18.8. – 22.8.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium.
Biblista doc. Branislav Kľuska sa vo svojich prednáškach zameral na historicko-teologický úvod do Evanjelia podľa Jána, predstavil dejiny komunity, v ktorej a pre ktorú text evanjelia vznikol, bližšie priblížil tajomnú postavu „učeníka, ktorého Ježiš miloval“ a literárne prostriedky, ktorými evanjelista vedie čitateľa k odkrývaniu duchovného zmyslu jeho rozprávania. Následne spolu s účastníkmi postupne odkrýval posolstvo jednotlivých častí tohto evanjelia. Odborné prednášky boli každý večer doplnené praktickou časťou, kde na základe rozličných metód práce s biblickým textom si mohli účastníci Letnej biblickej školy osvojiť posolstvo evanjelia osobne, existenciálne.

facebook