Letná biblická škola 2021

téma:
Na krídlach orla: Spoznať Evanjelium podľa Jána

   Klement Alexandrijský (2. stor.) o Evanjeliu podľa Jána vyhlásil, že je to „duchovné evanjelium“. Aj preto mu ranno-kresťanská tradícia pripísala symbol orla, pretože sa ako orol už od prvých poetických slov prológu (Jn 1,1-18) vznáša k duchovným výškam.Táto letná biblická škola bude zameraná na poznanie tohto 4. kanonického evanjelia.
Jednotlivé „prednášky“ budú zamerané najskôr na historicko-teologický úvod do Evanjelia podľa Jána. Budeme poznávať dejiny komunity, v ktorej a pre ktorú vzniklo, bližšie sa pozrieme tajomnú postavu „učeníka, ktorého Ježiš miloval“ a priblížime si literárne prostriedky, ktorými evanjelista vedie čitateľa k odkrývaniu duchovného zmyslu jeho rozprávania. Následne budeme postupne odkrývať posolstvo jednotlivých častí tohto evanjelia. Okrem toho každý deň budú mať účastníci biblickej školy možnosť zažiť rôzne metódy biblickej práce (biblického apoštolátu), vďaka ktorými si budú môcť posolstvo evanjelia osvojiť osobne, existenciálne.

Prednášajúci: doc. Branislav Kľuska, biblista

Miesto: Exercičný dom, Spoločnosť Božieho Slova, Nitra

Termín: 18.8. – 22.8. 2021

Počet účastníkov: max. 20

Účastnícky poplatok: 130€ (v cene je zahrnuté ubytovanie v 1 a 2-posteľových izbách, plná penzia, potrebné materiály, kniha Evanjelium podľa Jána od M. Grilliho)

Na letnú biblickú školu sa môžete prihlásiť TU alebo na našom e-maily kbd@kbd.sk