Kurz lektorov Kapušany

ZRUŠENÝ  PRE AKTUÁLNU EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU  O náhradnom termíne budeme informovať keď sa situácia zlepší

 

Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s farnosťou Kapušany pripravuje pre záujemcov Kurz lektorov ll. Kurz sa uskutoční 3.10.2020 v Kostole sv. Martina.

Účastnícky poplatok je 4€. Pre záujemcov bude pripravený zborník prednášok, ktoré na kurze odznejú aj iná literatúra s biblickou tematikou.

Dezinfekcia bude zabezpečená na mieste. Prosíme, nezabudnite si vlastné rúško, alebo iné prekrytie dýchacích ciest.

Program kurzu lektorov

8h – 8,30h – registrácia účastníkov
8,30 – 8,45h – úvodné pozdravy a otvorenie
Harmonogram prednášok
9h – 10,45h –  Posvätná liturgia a služba lektora (ThDr. Radomír Bodziony)
11h – 12h – Komunikácia slovom modlitby I. (Mgr. Dagmar Jurášková)
12h – 13h – obed
13h – 14h – Komunikácia slovom modlitby II. (Mgr. Dagmar Jurášková)
14,15h – 15,30h – Porozumenie biblických textov (prof. Anton Tyrol)
15,45h -16,45h – Modlitba pomocou Písma a lectio divina (prof. Anton Tyrol)
17h – 17,30h – Odovzdanie certifikátov a ukončenie kurzu
18h – Svätá omša s farským spoločenstvom

Dezinfekcia bude zabezpečená na mieste.

PROSÍME ÚČASTNÍKOV, ABY REŠPEKTOVALI AKTUÁLNE EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19. Organizácia podujatia podlieha aktuálne platným opatreniam v súvislosti s COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v nadväznosti na prípadné nové vyhlásené opatrenia a nariadenia týkajúce sa situácie s koronavírusom. Za porozumenie ďakujeme.

facebook