Biblický ruženec

Modlitba biblického ruženca nám ponúka možnosť hlbšie sa zamyslieť a obsiahnuť jednotlivé tajomstvá konkrétneho ruženca. Jeho štruktúra je podobná ako pri „klasikom“ ruženci, s malou obmenou:

Úvod
Znamenie kríža
Apoštolské vyznanie viery
Otče náš
3x Zdravas‘ Mária; po mene Ježiš nasleduje príslušné tajomstvo k preddesiatku
Sláva Otcu

Päť desiatkov
Na začiatku každého desiatku uvedieme názov tajomstva
* Otče náš
* 10x Zdravas’ Mária – pred každou modlitbou „Zdravas´ Mária“ prečítame parafrázu alebo citáciu biblického textu k danému „zrniečku“
* Sláva Otcu
fatimská modlitba: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Záver
3x “Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”
alebo modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu.

 

Biblický radostný ruženec

Biblický ruženec svetla

Biblický bolestný ruženec

Biblický slávnostný ruženec

 

facebook