Predvianočná akcia

Pripravili sme pre vás predvianočné akcie na naše biblické hry a tituly od talianskeho biblistu Massima Grilliho. Veríme, že sa pre mnohých stanú inšpiráciou ako spoločne v rodine, farnosti, škole či spoločenstve nadobúdať nové vedomosti, prehlbovať vzťah k Božiemu slovu, ktoré je tak aktuálne a inšpiratívne aj dnes. 

Všetky uvedené hry a tituly si môžete objednať na objednavky@kbd.sk.

Hrdinovia Biblie: biblická spoločenská hra; 50 ilustrovaných kariet predstavujúcich rozličné biblické osobnosti; hra učí spoznávať dôležité biblické postavy zážitkovou formou.
Blahoslavení ste…: puzzle pre najmenších; ilustrácie sú motivované blahoslavenstvami (Mt 5,1-12); k jednotlivým blahoslavenstvám sú priradené výjavy z biblických rozprávaní. 
Biblický štvorec: malý hlavolam, ktorý poteší malých i veľkých; deväť častí so štyrmi rôznymi biblickými citátmi je potrebné uložiť tak, aby tvorili jeden štvorec.

Cena spolu – 23,60€

 

 

„Paradox“ a „tajomstvo“ . Markovo evanjelium: Od počiatočného paradoxu a tajomstva, kedy je Boží syn pokúšaný na púšti, cez paradox a tajomstvo kríža, ktorý je cestou Ježiša, až k záverečnému paradoxu a tajomstvu, kedy dobrá zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša zostáva zahalená do ticha.
Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva: teologický komentár k Matúšovmu evanjeliu. Po všeobecných otázkach o autorstve, štruktúre a teológii evanjelia nasleduje analýza biblického textu.
Evanjelium pocestného: teologický prierez Lukášovho evanjelia. Predstavuje problematiku autorstva, miesto a čas vzniku a štruktúru kompozície a následne kľúčové texty s vyzdvihnutím ich teologického posolstva. 
Evanjelium podľa Jána: biblicko-teologický komentár k Jánovmu evanjeliu. Po úvodných otázkach autorstva, literárnej štruktúre a kompozícii nasleduje exegeticko-teologická analýza vybraných kapitol.
Skutky apoštolov, cesta slova: teologický komentár ku Skutkom apoštolov. Výstižný názov publikácie upriamuje našu pozornosť na to, že viac ako o cesty apoštolov, ide o cestu samotného Slova, ktoré sa z Jeruzalema šíri malou Áziou, Európou, až sa dostáva do srdca rímskeho impéria, do Ríma.
Reč na vrchu: teologicko-biblický komentár ku kapitolám Matúšovho evanjelia, ktoré pojednávajú o Ježišovej reči na vrchu, ktorú mnohí poznajú ako „Blahoslavenstvá“.

Cena spolu – 50,15€

 

 

facebook