Biblický časopis Studia Biblica Slovaca

Začiatkom júna vyšlo ďalšie číslo biblického časopisu Studia Biblica Slovaca, venovaný otázke prorokov Starého i Nového zákona. Autori vo svojich príspevkoch predstavujú niektoré hlavné postavy Izraela u Skorších prorokov v tradícii Septuaginty, porovnávajú zázraky Eliáša a Elizea so zázrakmi Ježiša a poukazujú na význam Eliáša v Lukášovom evanjeliu, približujú postavu Rachab v Novom zákone a v literárno-kultúrnom prehľade sa venuje alegorickej exegéze gréckych filozofov ako pozadie helenistickej exegézy Biblie.
Časopis je možné objednať alebo stiahnuť na stránke Studia Biblica Slovaca

facebook