Recenzia – Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona

   Pri odovzdávaní Ceny Jozefa Búdu 22. januára 2023 Mons. A. Tyrolovi bola spomínaná jeho nová publikácia s názvom Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona. Chceme ju našim členom stručne predstaviť. Kniha bola publikovaná v roku 2021 vo vydavateľstve Verbum-KU Ružomberok a má 334 strán tlačeného textu. Autor ju vydal po viacročnom sumarizovaní prednášok zo Starého zákona v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule a texty skombinoval s výsledkami práce biblického krúžku v Poprade. S členmi tohto krúžku sa v uplynulých rokoch pravidelne stretával pri čítaní prorockých textov. Výsledkom je zaujímavá a obšírna publikácia, ktorá sa môže stať sprievodcom pre záujemcov v ich snahách o hlbšie porozumenie niekedy dosť komplikovaných prorockých textov.

   Kniha je zostavená tak, že ku každému prorokovi je uvedený najskôr úvod s charakteristikami a teologickými témami a za tým nasleduje niekoľko ukážok analyzovaných textov. Tie sú stavané tak, že za vybranými textami ide krátky komentár a v závere sú uvedené teologické a spirituálne impulzy k daným textom.

   Ozdobou publikácie sú farebné reprodukcie všetkých prorokov, ktoré autor zozbieral z kostolov v Poprade-Matejovciach, Bazilike sv. Jakuba v Levoči, z farského kostola v Liptovskej Teplej, grécko-katolíckeho kostola v Sečovskej Polianke a z artikulárneho kostola ECAV v Lazisku.

Knihu si môžete zadovážiť priamo u autora (tyrol@kapitula.sk; tel. 0907-308546).

facebook