Záver Roka Božieho slova

V Roku Božieho slova, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Aperuit illis sa aj napriek pandemickým opatreniam podarilo zrealizovať niekoľko aktivít. Po dlhšom čase sa obnovili Kurzy lektorov a žalmistov, ktoré napomáhajú formácii lektorov vo farnostiach, vytvorili sa mobilné aplikácie Rok Božieho slova a Liturgické čítania, ktoré podporujú pravidelné čítanie Božieho slova, Katolícke biblické dielo v spolupráci so slovenskými biblistami pravidelne prináša komentáre k nedeľným liturgickým čítaniam, vyšiel nový preklad Jánovho evanjelia, uskutočnila sa škola biblických jazykov, v mnohých farnostiach sa konalo súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma, prednášky na biblické témy, či prehĺbenie poznávania Božieho slova na katechézach v školách, rodinách, v spoločenstvách a mnohé iné aktivity.

Podobne sa niesol aj záver Roka Božieho slova, kedy sa v Košickej diecéze konali hneď dve podujatia pri príležitosti ukončenia Roka Božieho slova – Hieronymova noc v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde sa v noci z 29.9. na 30.9. čítali vybrané texty Svätého písma a medzinárodná vedecká konferencia s názvom Otváral nám Písma, ktorá bola spojená s výstavou biblickej zbierky Michala Lapčáka.

Sme vďační všetkým, ktorí sa aj v aktuálnej nepriaznivej situácii snažili nachádzať nové formy šírenia Božieho slova a veríme, že mnohé aktivity, ktoré sa v našich farnostiach, školách, rodinách, či spoločenstvách rozbehli, vytrvajú aj po ukončení Roka Božieho slova a tak v nás budú neustále prehlbovať svedectvo Božieho slova, jeho príťažlivosť, aktuálnosť a dôležitosť pre naše životy.

Celé znenie apoštolského listu sv. otca Františka si môžete prečítať na Láska k Svätému písmu

facebook