Výstava – Z Jeruzalema ku všetkým národom

Dávame do vašej pozornosti krásnu výstavu pátrov redemptoristov v Bratislave pod názvom Z Jeruzalema ku všetkým národom. Svedectvá o počiatkoch kresťanstva.

Do konca novembra 2023 je na nej možné študovať texty a obrazy z obdobia raného kresťanstva, s osobitným dôrazom na život prvých kresťanov, ich kontakt s okolitým svetom a poslanie evanjelizovať.

V nedeľu 5. novembra o 17:30 autori výstavy pozývajú na stretnutie s františkánom a sprievodcom po Svätej zemi pátrom Jeremiášom Kvakom, ktorý porozpráva o aktuálnych archeologických nálezoch vo Svätej zemi a priblíži aj úlohu Kustódie Svätej zeme.
V nedeľu 12. novembra o 17:30 sa účastníkom výstavy prihovorí Lucia Hidvéghyová z Teologickej fakulty TU s témou Boží ľud, Cirkev a Izrael. Počas prednášok budú v pastoračnej miestnosti pripravené pre deti aj rozličné hry.

V decembri poputuje výstava do Domu Quo vadis, kde ju dňa 5. decembra 2023 o 18:00 otvorí biblista Jozef Jančovič. Vo vybraných dňoch – vo štvrtok 7., v pondelok 11., v utorok 12., v pondelok 18. a v utorok 19. decembra je zabezpečené sprevádzanie výstavou. Prihlásiť a dohodnúť čas návštevy sa dá na adrese tibenskagabriela@gmail.com.

Výstavu autorsky pripravil Míting Rimini a je rozdelená do štyroch sekcií. Prvá sa venuje historickým, geografickým a spoločensko-politickým podmienkam, v ktorých vzniklo a šírilo sa kresťanstvo. V druhej časti popisuje cesty šírenia nového náboženstva do vtedy známeho sveta a v tretej, najobšírnejšej časti ukazuje, ako sa nové náboženstvo prejavovalo v každodennom živote, aké bola interakcia s inými vtedy panujúcimi náboženstvami (vzájomná výmena, ale aj konflikty) a s vládnucou mocou. Posledná časť hovorí o význame písomnej tradície pre kresťanstvo a judaizmus a zameriava sa aj na objavy v Kumráne.

Jednotlivé panely prinášajú popri zaujímavých textoch zobrazenie významných archeologických nálezov spojených napr. s menami známych biblických postáv, umelecké a kultové predmety, náhrobné kamene so zaujímavými nápismi, ako aj úlomky papyrusov zo zbierok v Oxforde a Jeruzaleme. Výstava je výnimočná tým, že prináša ukážky z najznámejších svetových múzeí v Ríme, Vatikáne, Ravenne, Jeruzaleme, Londýne, Oxforde, Berlíne a Madride, a na jej zostavení pracovali vynikajúci vedci z významných európskych inštitúcií.

Text prevzatý z TKKBS

facebook